Výstava Komunitní bydlení - Libeň

Bílá galerie ÚMČ Praha 8 (U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň ) bude od 27. ledna do 18. března hostit výstavu zaměřenou na fenomén komunitního bydlení, tzv. cohousing. V rámci expozice budou představeny studentské semestrální práce a návrhy budov umožňující tento novodobý způsob soužití. Výstava se koná pod záštitou radního pro bytovou politiku MČ Praha 8 pana Radomíra Nepila.

Expozice představí práce studentů atelieru katedry architektury, Fakulty stavební ČVUT, kteří měli za úkol zpracovat projekty staveb komunitního bydlení v prolukách městské části Praha 8, konkrétně v oblasti tramvajové zastávky U Kříže. Jejich zpracování nabízí pohled na využití nezastavěných městských ploch originálním a přitom velmi funkčním způsobem.

„Studentské práce přibližují návrhy komunitních domů, které pomáhají budovat pevné sousedské vztahy. Jejich obyvatelé totiž mohou využívat různé společné prostory, ať už je to zahrada, dílna, jídelna či kuchyň, které tyto domy svým nájemníkům nabízí,“ vysvětluje radní Radomír Nepil a dodává: „Stavby budované s tímto záměrem se prosazují zejména v západní Evropě od 70. let 20. století a jejich obliba stále roste.“

Co je to „cohousing“ a kde se vzal?

Cohousing je vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na kvalitní a hlubší mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Hnutí vzniklo jako reakce na běžné anonymní formy bydlení a to především z pragmatických důvodů. Spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi přináší konkrétní pozitiva - sdílení vybavení a prostředků, různé formy pomoci (hlídání dětí, podpora seniorů, apod.) a další.

Typický cohousingový dům vypadá tak, že každá domácnost má k dispozici plně zařízenou a zcela soběstačnou soukromou bytovou jednotku, stejně jako v „běžném“ bydlení. Užitková plocha bytu je ovšem výrazně rozšířena o společné prostory (interiéry i exteriéry), které sdílí stejnou měrou všichni obyvatelé komunity. Velmi důležitý je fakt, že se obyvatelé aktivně podílí na fungování sousedské pospolitosti.

Cohousing vznikl v 70. letech v Dánsku, kde dnes existují stovky těchto společenství. V 80. letech se rozšířil především do anglofonních zemí (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland) a později i do zemí severní a západní Evropy (Švédsko, Velká Británie, Holandsko, Rakousko či Švýcarsko). V České republice je tento způsob soužití zatím v plenkách. První vlaštovky se však již objevují a Ministerstvo pro místní rozvoj dokonce podporuje dotacemi výstavby komunitního bydlení pro seniory.

Expozice proběhne v Bílé galerii UMČ Praha 8 v tzv. Bílém domě od 27. ledna do 18. března 2016. Přístupná bude v pondělí a středu od 8.00 do 18. 00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin a v pátek od 8.00 do 15.00 hodin.

Všechny Vás tímto srdečně zveme!


Komunitní bydlení - Libeň
Zveřejněno: 22.01.2016 – Anna Patočková
Vytisknout