Seznam kontaktů


12
Jméno a funkceZařazení v organizační struktuřeE-mail a telefonVizitka
Bochová Pilíková Anna Ing.
referentka
Odbor dopravy
Oddělení přestupkové
anna.bochovapilikova@praha8.cz
283 101 240
Černý Marek
referent
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
marek.cerny@praha8.cz
222 805 709
Ďurkovičová Simona
referentka
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
simona.durkovicova@praha8.cz
222 805 706
Herberová Jana
pověřena vedením oddělení
Odbor dopravy
Oddělení dopravního rozvoje
jana.herberova@praha8.cz
222 805 708
Jirků Klára
referentka
Odbor dopravy
Oddělení přestupkové
klara.jirku@praha8.cz
283 101 245
Kaplanová Lenka Mgr.
vedoucí oddělení
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
lenka.kaplanova@praha8.cz
222 805 624
Kašpárek Jaroslav Mgr. Ing.
vedoucí odboru
Odbory a organizační jednotky
Odbor dopravy
jaroslav.kasparek@praha8.cz
222 805 716
Klimentová Martina
referentka
Odbor dopravy
Oddělení dopravního rozvoje
martina.klimentova@praha8.cz
222 805 616
Komenda Michal
pověřen vedením oddělení
Odbor dopravy
Oddělení zón placeného stání
michal.komenda@praha8.cz
222 805 717
Komenda Michal
referent
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
michal.komenda@praha8.cz
222 805 717
12