Seznam kontaktů


12
Jméno a funkceZařazení v organizační struktuřeE-mail a telefonVizitka
Černý Marek
referent
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
marek.cerny@praha8.cz
222 805 709
Ďurkovičová Simona
referentka
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
simona.durkovicova@praha8.cz
222 805 706
Herberová Jana
pověřena vedením oddělení
Odbor dopravy
Oddělení dopravního rozvoje
jana.herberova@praha8.cz
222 805 708
Jirků Klára Bc.
referentka
Odbor dopravy
Oddělení přestupkové
klara.jirku@praha8.cz
283 101 245
Kašpárek Jaroslav Mgr. Ing.
vedoucí odboru
Odbory a organizační jednotky
Odbor dopravy
jaroslav.kasparek@praha8.cz
222 805 716
Klimentová Martina
referentka
Odbor dopravy
Oddělení dopravního rozvoje
martina.klimentova@praha8.cz
222 805 616
Komenda Michal
referent
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
michal.komenda@praha8.cz
222 805 717
Komenda Michal
pověřen vedením oddělení
Odbor dopravy
Oddělení zón placeného stání
michal.komenda@praha8.cz
222 805 717
Kratochvílová Irena
referentka
Odbor dopravy
Oddělení silničního správního úřadu
irena.kratochvilova@praha8.cz
222 805 673
Kymplová Jana Bc.
referentka
Odbor dopravy
Oddělení přestupkové
jana.kymplova@praha8.cz
283 101 246
12