Nová Palmovka

Ekonomický přínos

 • konzervativní uložení peněz = stabilizace obecního rozpočtu,Nová Palmovka
 • smluvně garantovaný výnos, který bude investován zpět do majetku a provozu městské části (parky, hřiště, azylové byty pro matky s dětmi, školství),
 • stavba bude hrazena z vlastních prostředků MČ Praha 8,
 • Úřad MČ Praha 8 sídlí v sedmi budovách více či méně horšího technického stavu – pouze úspora na provozu (energiích) odpovídá částce zhruba 20 mil. Kč ročně,
 • většinu úředních budov čekají náročné rekonstrukce, mj. objekty U Meteoru 8 a 10 jsou na hranici životnosti a v provozu jsou do roku 2014 už jen na základě výjimky,
 • nová stavba vyjde na zhruba stejné finance, jako rekonstrukce tzv. Bílého domu, která je odhadnuta na 500 až 600 mil. Kč,
 • příjem z nájmů uvolněných budov (tzv. Bílý dům, Grabova vila),
 • ekonomický přínos i pro vlastníky nemovitostí na Palmovce.

 Urbanisticko – architektonický a společenský přínos

 • Změna urbanisticko-architektonické koncepce a výstavba je pro Palmovku jediným řešením, jak ji nezakonzervovat v současném stavu. Centrum přinese podnět k vytváření nového vzhledu Palmovky a k vytvoření přirozeného a zdravého centra lokality, které zde nyní chybí.
 • Kompozice budov s těžištěm v budově radnice, zapojení zeleně do veřejného prostoru – současná Palmovka se cíleně mění na Palmovku „náměstí“.
 • Otevřený městský dům formuje nový přirozený komunikační prostor pro pěší v těsné návaznosti na MHD. Kompozice je volena jako nízkopodlažní budova s průchozím vnitřním dvorem a s věžovou dominantou radnice. Otevřené atrium vytváří vnitřní „náměstí“, které má každá obec, ale Praze 8 dosud chybělo – s radnicí, obchody, gastronomií i společenským životě na jednom místě.

 Nová budova radnice

 • návštěvníci radnice nebudou muset jednotlivě obcházet řadu budov rozmístěných po celém území Prahy 8 – vše najdou na jednom místě, v moderním, funkčním a estetickém prostředí,
 • přímá návaznost na MHD,
 • bezbariérovost (na rozdíl od některých stávajících budov),
 • na rozdíl od stávajících budov bude Úřad MČ Praha 8 fungovat v prostorách stavěných podle ekologických zásad.

 Soutěž a průběh

 • S cílem realizovat dostavbu „bílého“ domu v roce 2008 vznikla komise složená ze zástupců všech stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 8. Byla vypracována studie proveditelnosti a hospodárnosti zamýšlené dostavby, na jejímž základě vyšlo najevo, že výstavba nové radnice v kombinaci s komerčními prostory bude ekonomicky výhodnější (rekonstrukce „bílého domu“ byla odhadnuta na 500 až 600 mil. Kč).
 • Výběr partnera proběhl na základě soutěžního dialogu, přičemž dodavatel nabídl nejnižší celkovou cenu. Regulérnost soutěže prošetřil na základě anonymního oznámení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (jedná se o prošetření prvního podnětu zaslaného bezprostředně po soutěži – další podněty samozřejmě mohou být podávány i nadále).
 • Soutěžní dialog byl nejefektivnější variantou výběrového řízení, neboť od uchazečů bylo třeba připravit komplexní, obsáhlé řešení hned několika na sebe navazujících a propojujících se oblastí - přes řešení rozvoje lokality Palmovka, architektonický návrh stavby, stavební projekt, inženýring, zajištění výstavby, následné správy a obsazenosti prostor a dalších služeb.
 • Architekt a architektonický návrh, který byl hodnocen v rámci kritérií - arch. Josef Pleskot patří mezí současnou špičku českých architektů.
 • Porovnáním nákladů na realizace projektů s obdobným rozsahem lze zjistit, že projekt centra za téměř 1,14 mld. se řadí mezi stavby s nižšími investičními náklady.
 • V dozorčí radě a.s. Centrum Palmovka, která stavbu pro MČ Praha 8 zajišťuje, seděli či sedí zástupci opozice.

Fotogalerie

Nová Palmovka vizualizace Nová Palmovka vizualizace Nová Palmovka vizualizace Nová Palmovka vizualizace Nová Palmovka Nová Palmovka Nová Palmovka Nová Palmovka - říjen 2014 Nová Palmovka – říjen 2014


Investor MČ Praha 8
Prostřednictvím a.s. Centrum Palmovka 
DeveloperMetrostav a.s.
Architektonický návrh arch. Josef Pleskot
Náklady na celou stavbu 1.130.959.000 Kč (1,130 959 mld. Kč)
Z toho náklady na komerční část634.819.000 Kč (0,634 819 mld. Kč)
Z toho náklady na radnici 496.140.000 Kč (0,496 140 mld. Kč)
Garantovaný výnos komerční části   50.832.438 Kč / rok

 

Součástí centra bude:

 • Radnice s konferenčním sálem
 • Maloobchodní a kancelářské prostory
 • Prostory pro sportovní aktivity
 • Gastronomie
 • Supermarket
 • Parking

Sjednaní nájemci maloobchodních prostor:

 • Království železnic
 • Potrefená Husa
 • Kavárna Popelka
 • Rossmann
 • Lidl
 • Namche
 • Levné knihy
 • Česká spořitelna 
 • Kadeřnictví 100CZK
 • Nailscity
 • TF Tabák
 • Visus Optik
 • Flowers gallery 
 • Vinotéka Carolinum
 • TapiTea - fresh bar
 • Yves Rocher
 • Merhautova Pekárna
 • Lékárna
 • AKM papírnictví
A kde můžete najít další informace?
http://www.facebook.com/novapalmovka
http://www.novapalmovka.cz/cs/hlavni-stranka
http://vseopalmovce.cz/


Související dokumenty: