Co je MAP

Logolink EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání + MŠMT
Zkratka MAP znamená Místní akční plán vzdělávání. Tento plán musí být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:
  • základní školy
  • mateřské školy
  • obce
  • neziskové organizace
  • Agentura pro sociální začleňování
  • rodiče a další veřejnost
Hlavními výstupy jsou:
  • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
  • Místní akční plán vzdělávání správního obvodu Prahy 8 s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji financování.