Pracovní skupiny MAP

Logolink EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání + MŠMT
Pracovní skupiny jsou hlavním komunikačním nástrojem pro získávání informací a sdělování potřeb všech zapojených aktérů správního obvodu Prahy 8. Ve spolupráci s pracovními skupinami budou připraveny podklady jednotlivých projektů (investičních i neinvestičních) do MAP a pro jednání a schválení ŘV.  

Vaše aktivní komunikace se zástupci projektu a pracovních skupin je předpoklad k zanesení všech Vašich požadavků do strategického dokumentu střednědobého a dlouhodobého plánování na území správního obvodu Prahy 8. Nejvhodnější komunikační strategie, řízené sběry podkladů a informací nutných pro řádné sestavení MAP budou zveřejňovány v průběhu realizace odborným týmem projektu.