ESS - Zdraví a spokojenost se životem v ČR – mezinárodní sociologický výzkum

Aktuální vlna sběru dat probíhá také na území městské části Praha 8 od února do června 2024. Jak? Domácnosti vybrané pro účast v aktuální vlně navštíví v uvedeném období pracovníci SC&C, tzv. tazatelé. Jejich úkolem je představit výzkum vybrané domácnosti a zároveň dle předem daných výběrových kritérií ve vybrané domácnosti určit konkrétního respondenta.

Vybraný respondent následně obdrží prostřednictvím e-mailu odkaz, na kterém bude moci dotazník vyplnit. Vyplnění dotazníku bude trvat asi 45 minut. Jako poděkování následně obdrží odměnu ve výši 400 Kč, která mu bude připsána na jeho bankovní účet.

Ukázka materiálů, které můžete v souvislosti s výzkumem najít ve schránce, nebo na dveřích svého domu nebo bytu: Průvodní dopis, Leták s informacemi.

Sociologický výzkum ESS (z ang. European Social Survey), je mezinárodní sociologický výzkum, který se zaměřuje na zkoumání sociálních postojů, představ a chování lidí v evropských společnostech od roku 2002. Výzkum je prováděn pravidelně každé dva roky a zahrnuje širokou škálu témat týkajících se života společnosti v Evropě 21. století. Jeho hlavními tématy jsou:
  • Sociální hodnoty a postoje: ESS se snaží pochopit, jaké hodnoty a postoje dominují v evropských společnostech. Jde především o otázky týkající se rodiny, práce, role muže a ženy ve společnosti, náboženství a dalších klíčových aspektů života.
  • Ekonomická situace: Výzkum se zabývá otázkami spojenými s ekonomickým postavením v rámci evropských zemí. Otázky se zaměřují např. na zaměstnanost nebo vnímání ekonomické stability.
  • Vnímání politiky: ESS zkoumá účast občanů na politickém procesu, jejich preference, nebo postoje k demokracii. Tato data jsou klíčová pro pochopení politického klimatu v Evropě.
  • Zdraví a životní spokojenost: Otázky týkající se fyzického a duševního zdraví, životního spokojenosti a kvality života jsou rovněž důležitou součástí tohoto výzkumu.
  • Sociální sítě a vztahy: ESS zkoumá, jak lidé budují a udržují sociální sítě, včetně rodinných, přátelských a pracovních vztahů.
  • Vzdělání a dovednosti: Otázky ohledně vzdělání, dovedností a přístupu ke vzdělávacím příležitostem jsou důležitým měřítkem mezinárodního porovnání.
  • Důvěra v instituce: Výzkum se také zabývá důvěrou občanů v různé instituce, včetně vlády, justice nebo médií.
  • Životní styl a spotřeba: ESS se zajímá také o životní styl občanů, včetně jejich nákupních návyků, volnočasových aktivit nebo cestování.
ESS je cenným nástrojem pro (nejen) sociologický výzkum, protože poskytuje komplexní data o evropských společnostech a umožňuje porovnávání mezi různými zeměmi. Tato data jsou užitečná nejen pro akademiky nebo politiky, ale také pro širokou veřejnost.

Podrobné informace o výzkumu získáte na odkazech 
https://www.scac.cz/ess
https://ess.soc.cas.cz/ 

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat 


Zveřejněno: 06.02.2024
Vytisknout