Informace k registraci parkovacích oprávnění na Praze 8

Fyzické osoby – rezidenti
Při registraci se ověřuje
(základní situace)


Trvalé bydliště
 • Občanský průkaz (může být i OP s ustřiženým rohem a náhradní doklad s trvalým bydlištěm na Praze 8)
 • Cizinci, občané EU – OP (cestovní pas) a povolení k pobytu, nebo průkaz o přechodném pobytu občana EU (vydává MV)

Právní vztah k vozidlu
 1. Je vlastníkem vozidla – vždy předkládá velký technický průkaz, kde musí být zapsán jako majitel
 2. Nebo má auto na splátky – předkládá leasingovou smlouvu (nebo smlouvu o účelovém úvěru na koupi auta) a malý technický průkaz
 3. Nebo má vozidlo dlouhodobě pronajato – předkládá nájemní smlouvu a malý technický průkaz (auto může být zapůjčeno od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí movitých; smlouvy mezi rodinnými příslušníky a jiné se neuznávají)
 4. Nebo má vozidlo od zaměstnavatele k soukromému užívání – předkládá vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu…“ a malý technický průkaz
 5. Žadatel je jednatelem, společníkem, členem dozorčí rady, členem představenstva a firemní vozidlo může využívat i k soukromým účelům – předkládá vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu…“ a malý technický průkaz
 6. Žadatel je zároveň fyzická osoba podnikající, místo podnikání (sídlo) je stejné jako jeho trvalé bydliště a vozidlo má registrováno na IČ – postupuje se stejně jako v bodě 1Právnické osoby, fyzické osoby podnikající, majitelé nemovitostí – abonenti
Při registraci na RZ vozidla se ověřuje
(registrace POP na RZ vozidla – lze nárokovat slevy dle platného ceníku)
(základní situace)

Místo podnikání, místo nemovitosti
 • Právnické osoby předkládají výpis z OR (je-li provozovna na Praze 8 a sídlo jinde, dokládají i existenci provozovny – např. nájemní smlouvou – z jejího obsahu musí být zřejmé, že jde o provozovnu žádající právnické osoby; registrace provozovny u živnostenského odboru ÚMČ Praha 8)
 • Fyzické osoby podnikající předkládají výpis ze ŽR
 • Majitelé nemovitostí předkládají OP a výpis z katastru nemovitostí (pokud ještě není zapsán v katastru nemovitostí předkládá „Návrh na vklad“ s razítkem katastru)

Právní vztah k vozidlu
 • Je majitelem vozidla – právnické osoby a fyzické osoby podnikající předkládají velký technický průkaz vozidla, kde je PO, nebo FOP zapsána jako majitel vozidla; to platí i pro majitele nemovitosti
 • Užívá vozidlo na leasing – předkládá leasingovou smlouvu (nebo smlouvu o účelovém úvěru na koupi auta) a velký technický průkaz, kde je žadatel (PO, FOP, majitel nemovitosti) zapsán jako provozovatel vozidla
 • Vlastník nemovitosti má svěřeno vozidlo zaměstnavatelem k soukromým účelům  – předkládá vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu…“ a malý technický průkaz

Při registraci vždy ověřujeme totožnost žadatele, případně předkladatele plné moci.
Mohlo by vás také zajímat