Informace o zpracování osobních údajů – odbor dopravy (OD)

Součástí OD jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
  • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
  • Odbor dopravy GDPR  (PDF, 339 kB)

    17.01.2024
    Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor dopravy


Související

Aktualizováno: 17.01.2024
Vytisknout