Informace o zpracování osobních údajů – odbor ekonomický (EO)

Součástí EO jsou:Ke zpracování osobních údajů dochází zejména na základě těchto právních předpisů:
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Popis činnosti – viz organizační řád (PDF, 1,2 MB)


Bližší informace je možné nalézt v tzv. Záznamech o činnosti zpracování.
 • Odbor ekonomický GDPR  (PDF, 255 kB)

  24.06.2020
  Záznam o činnostech zpracování dle GDPR – ochrana osobních údajů – odbor ekonomický


Související

Aktualizováno: 24.06.2020
Vytisknout