Karlín žije

Veřejné projednávání Lyčkovo náměstíVe středu 21. října proběhl druhý ze sedmi naplánovaných seminářů, na kterém občané mohli podávat podněty ke zlepšení života v naší městské části a diskutovat své problémy s politiky i úředníky.  Konal se v Karlíně, v budově základní školy na Lyčkově náměstí.

Setkání se zúčastnilo 38 občanů převážně z Karlína, kteří  v rámci přípravy strategického plánu městské části Prahy 8 poskytli na 80 podnětů, které budou předány zpracovateli tohoto strategického dokumentu jako jeden z podkladů, ze kterých se plán rozvoje městské části pro období 2017-2026 bude tvořit.

Jaká témata převažovala? Z dopravy to byly parkovací zóny, kontroly zákazu parkování či stav chodníků. V oblasti životního prostředí občané chtěli lepší úklid chodníků, lepší údržbu zeleně a velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Další témata se týkala školství, lepšího sportovního vyžití dětí a jako problémová se z pohledu občanů ukazuje i nedostatečná kapacita ZŠ na Lyčkově náměstí.
Většina příchozích se shodla, že by tuto část osmičky za jinou nevyměnili. Mají ke Karlínu pevný vztah. A to je dobře. Zkrátka Karlín žije se svými obyvateli, radostmi i problémy.

Pokud jste nestihli přijít, stále se můžete účastnit ostatních naplánovaných seminářů. Podněty můžete podávat ke kterékoliv oblasti městské části v libovolném termínu, který Vám vyhovuje. Více o naplánovaných setkání naleznete zde.

Seznam všech podnětů z Karlína naleznete v příloze (PDF, 6,3 MB). K dispozici jsou oskenované formuláře s podněty, které budou následně přepsány a využity ke zpracování strategického plánu. Jejich přehled v brzké době doplníme a autory budeme informovat.


Související odkazy a informace


Veřejné projednávání Lyčkovo náměstí Veřejné projednávání Lyčkovo náměstí Veřejné projednávání Lyčkovo náměstí Veřejné projednávání Lyčkovo náměstí Veřejné projednávání Lyčkovo náměstí


Z některých setkání s občany v rámci projektu Měníme Prahu 8 natáčíme videoreportáže. Matouš Ettler ze školní televize Reflegs TV ze ZŠ Lyčkovo náměstí nám přináší první reportáž ze setkání s občany v Karlíně 21.10.2015.

Zveřejněno: 23.10.2015 – Anna Patočková
Vytisknout