Lékaři a zdravotnická zařízení v Praze 8

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení obsahuje více než 400 kontaktů na odborníky a zdravotnická zařízení různého zaměření.

Katalog byl vydán v roce 2018. Aktualizované údaje naleznete v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Katalog
Katalog lékařů a zdravotnických zařízení v PDF, 4,1 MB.

Katalog lékařů a zdravotnických zařízení na území MČ Praha 8 (rok 2018)Mapy
Katalog v podobě interaktivních map.

Mapa – praktický lékař

Další informace

  • Orgánem příslušným k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v hlavním městě Praze je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), Magistrát hlavního města Prahy.

 

Aktualizováno: 02.01.2023
Vytisknout