ZŠ Na Šutce jako první zavádí dietní stravování a předává zkušenosti

MČ Praha 8 podporuje zdravé stravování dětí. ZŠ Na Šutce, která je osmou městskou částí zřizována, se zapojila do pilotního projektu dietního stravování svých žáků ve školní jídelně. Dne 25. dubna 2018 proběhl první seminář, kterého se zúčastnili vedoucí školních jídelen nebo kuchařky z pěti základních škol z Prahy 8.

ZŠ Na Šutce získala certifikát, který ji opravňuje k vaření speciálních diet pro žáky školy. Své znalosti předává dál kolegům z dalších základních škol. Cílem je rozšířit možnosti školního stravování dětem s nutričními omezeními i zdravé stravování ostatních žáků. „Cením si toho, že se škola zapojila do tohoto projektu. Omezení ve stravování může děti často vyloučit ze školního kolektivu. Zároveň podporuje zdravý životní styl u dalších žáků,“ říká radní hl. m. Praha Radek Lacko. „To, že škola získala certifikát, je pro ni bonus a ukázka toho, že škola vaří dietní jídla podle všech zákonných pravidel. Děkuji za to, že se o své znalosti a dovednosti dělí s dalšími zástupci školních jídelen,“ dodává radní Lacko.

Dubnový seminář se zaměřil na náplň činnosti nutričního terapeuta a jeho kompetence. Z diet se věnoval celiakii, šetřící a diabetické dietě. „Stále závažnějším tématem školního stravování je péče o děti, které musí držet dietu. Jsem rád, že naše školní jídelna je legislativně i odborně připravena vyhovět těmto specifickým stravovacím potřebám. Velice děkuji nutriční terapeutce paní Věře Stejskalové a hlavně vedoucí školní jídelny paní Kamile Šebíkové. Spokojenost rodičů těchto žáků je jejich zásluha,“ chválí činnost školní jídelny v této oblasti ředitel školy Zbyněk Drozda.

Druhý seminář se bude konat v květnu s praktickými ukázkami vaření diet. I zdravé, resp. dietní vaření může být chutné. Zvány jsou všechny školní jídelny základních škol zřizovaných MČ Praha 8.

Pilotní projekt dietního stravování v ZŠ Na Šutce je financován z dotace HMP a realizován v rámci procesu místní Agendy 21 pro oblast zdraví a zdravý životní styl. Z dotace je hrazena nutriční terapeutka, školení pro školní jídelny základních škol zřizovaných MČ Praha 8. Záštitu nad projektem poskytl radní hl. m. Prahy, Radek Lacko.

„Radní Radek Lacko vyhlášením dotace podporuje v městských částech aktivity, které se týkají zdravého životního stylu a našeho zdraví. Jako otec dětí vím, že ve školách jsou spolužáci, kteří potřebují speciální stravování. Proto je nutné těmto dětem dopřát plnohodnotné stravování i ve školních jídelnách,“ komentuje program místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. 

V předškolním vzdělávání reflektuje již delší dobu stravování dětí s různými dietami MŠ Korycanská, která je unikátním zařízením pro děti s rozličným zdravotním oslabením. Oddělené pracoviště vzniklo v roce 2001 díky pomoci MČ Praha 8. Její jedinečnost spočívá zejména v trvalé přítomnosti vyškoleného zdravotnického personálu v průběhu procesu předškolního vzdělávání. Více o škole najdete na našem webu zde.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 09.05.2018
Vytisknout