Zastupitelé na osmičce se vzdělávají

Seminář agendy 21MČ Praha 8 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR uspořádala 2. listopadu pro zastupitele akreditovaný seminář v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do rozvoje městské části, tzv. místní Agendy 21. Seminář vedl ředitel Národní sítě Zdravých měst pan Petr Švec. Setkání se zúčastnil místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus, radní Dana Blahunková, tajemník Jiří Reitspies a někteří zastupitelé.

Setkání zahájil a vedl pan Petr Švec, který zdůraznil potřebu plánování strategií rozvoje municipalit a potřebu dbát na vyváženost pilířů udržitelného rozvoje (vyváženost environmentální udržitelnosti, ekonomické udržitelnosti a sociální udržitelnosti).

MČ Praha 8 v současné době zpracovává Strategický plán udržitelného rozvoje do roku 2026. Koordinátorka místní Agendy 21 paní Iva Hájková vysvětluje: „Potřebujeme znát podněty občanů a různých cílových skupin ke zkvalitnění života v naší městské části, proto pořádáme setkání s občany. Z plánovaných sedmi jsme uspořádali zatím setkání dvě a další budou následovat. Děkujeme občanům za jejich podněty, kterých jsme do této doby obdrželi téměř 200.“

Zastupitelé se na semináři mimo jiné dozvěděli i o způsobu zapojování dětí a mládeže do rozvoje městské části formou školních fór nebo účastí na fórech dospělých. „Touto formou budeme děti zapojovat také, protože jejich podněty ke zlepšení jak prostředí jejich škol, tak okolí jejich bydliště, jsou pro nás přínosné. Chceme zřídit i žákovské zastupitelstvo, které bude s námi spolupracovat na projektu Měníme Prahu 8,“ sdělil Petr Vilgus. Projekt Měníme Prahu 8 zahájila městská část v září tohoto roku. Jejím cílem je zapojit občany do zpracování strategického plánu Prahy 8 a zavést na úřadu proces strategického plánování a řízení v návaznosti na účelné, efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků.

Kvalitu jednotlivých municipalit realizujících místní Agendu 21 lze měřit a sledovat. Na semináři byly jednotlivé kategorie také zmíněny a popsány. Jedná se o tyto kategorie: D (začátečníci), C (mírně pokročilí), B (pokročilí), A (udržitelná municipalita). Petr Vilgus k tomu dodává: „Potěšilo nás, že jsme aktivitami v roce 2015 splnili kategorii D a tím jsme se zařadili mezi municipality, které mají zájem zkvalitňovat participaci s občany, neziskovým a soukromým sektorem.“ Jednotlivé kategorie schvaluje po splnění oficiální sady kritérií Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která také schvaluje používání loga MA21 po splnění kategorie D.

Na semináři se zastupitelé dozvěděli také o prvních výsledcích sociodemografického průzkumu realizovaného mezi 900 občany městské části vyplněním Dotazníku spokojenosti. Průzkum realizuje společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává strategický plán pro MČ Praha 8. Z dosavadních výsledků je zřejmé, že občané vidí Prahu 8 jako svůj domov, pozitivně hodnotí zeleň, klid a blízkost ZOO. Nejvíce je pak trápí parkování, bezdomovci a nepořádek. Zpracované výsledky budou součástí analytické části strategického plánu Prahy 8.

Občerstvení na semináři spolu s představením fairtradových produktů zajistila Ekumenická akademie.

Prezentace představené na semináři jsou k dispozici ke stažení níže:

Udržitelný rozvoj v praxi měst a regionů I (PDF, 3,7 MB)
Udržitelný rozvoj v praxi měst a regionů II (PDF, 2,3 MB)
Místní agenda 21 a kvalita veřejné správy (PDF, 8,9 MB)
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 na období 2017 - 2026 (PDF, 2,5 MB)

Seminář agendy 21 Seminář agendy 21 Seminář agendy 21
Zveřejněno: 04.11.2015 – Anna Patočková
Vytisknout