Seznam kontaktů


123
Jméno a funkceZařazení v organizační struktuřeE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
pověřena vedením oddělení
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744
Bašná Alice
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
alice.basna@praha8.cz
222 805 784
Bukolský Radek
referent
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
radek.bukolsky@praha8.cz
222 805 720, 724 886 496
Černá Martina Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
martina.cerna2@praha8.cz
222 805 742
Ďoubalová Simona Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
simona.doubalova@praha8.cz
222 805 790, 725 506 135
Grundloch Karel
provozář
Odbor životního prostředí
Oddělení okamžitého úklidu

Hájková Markéta Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
marketa.hajkova@praha8.cz
222 805 711
Hoffmann Libor
pověřen vedením oddělení
Odbor životního prostředí
Oddělení okamžitého úklidu
libor.hoffmann@praha8.cz
222 805 358, 725 506 124
Jansa Jiří
referent
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
jiri.jansa@praha8.cz
222 805 712
Jedlička Radek
referent
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
radek.jedlicka@praha8.cz
222 805 785, 724 596 622
123