Seznam kontaktů


123
Jméno a funkceZařazení v organizační struktuřeE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
pověřena vedením oddělení
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744
Bašná Alice
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
alice.basna@praha8.cz
222 805 784, 724 596 622
Bukolský Radek
referent
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
radek.bukolsky@praha8.cz
222 805 720, 724 886 496
Divišová Kristýna Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
kristyna.divisova@praha8.cz
222 805 790, 602 654 255
Ďoubalová Simona Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
simona.doubalova@praha8.cz
222 805 799
Hájková Markéta Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
marketa.hajkova@praha8.cz
222 805 711
Joannidisová Monika
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
monika.joannidisova@praha8.cz
222 805 630
Juračák Josef Bc., DiS.
referent
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
josef.juracak@praha8.cz
222 805 712
Knejfl Václav
pověřen vedením odboru
Odbory a organizační jednotky
Odbor životního prostředí
vaclav.knejfl@praha8.cz
222 805 743
Konrád Otakar
provozář
Odbor životního prostředí
Oddělení okamžitého úklidu

123