Seznam kontaktů


123
Jméno a funkceZařazení v organizační struktuřeE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
pověřena vedením oddělení
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744
Bašná Alice
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
alice.basna@praha8.cz
222 805 784
Bukolský Radek
referent
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
radek.bukolsky@praha8.cz
222 805 720, 724 886 496
Ďoubalová Simona Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
simona.doubalova@praha8.cz
222 805 790, 725 506 135
Grundloch Karel
provozář
Odbor životního prostředí
Oddělení okamžitého úklidu

Hájková Markéta Ing.
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
marketa.hajkova@praha8.cz
222 805 711
Hoffmann Libor
pověřen vedením oddělení
Odbor životního prostředí
Oddělení okamžitého úklidu
libor.hoffmann@praha8.cz
222 805 358, 725 506 124
Jedlička Radek
referent
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
radek.jedlicka@praha8.cz
222 805 785, 724 596 622
Knejfl Václav
pověřen vedením odboru
Odbory a organizační jednotky
Odbor životního prostředí
vaclav.knejfl@praha8.cz
222 805 743
Konrád Otakar
provozář
Odbor životního prostředí
Oddělení okamžitého úklidu

123