Deratizace

Deratizace prováděná městskou částí Praha 8
Městská část Praha 8 provádí na svých pozemcích pozorování i deratizační zásahy průběžně po celý rok.
Podněty mohou občané podat sekretariátu odboru životního prostředí nebo oddělení plošné správy území, a to e-mailem nebo telefonicky.


Harmonogram deratizace pro rok 2018 prováděné MČ nad rámec cyklické deratizace

Lokalita
Měsíc
Chocholouškova březen
Elsnicovo náměstí březen
Přemostění U Kříže březen
Horovo náměstí březen
Třebenická březen
Na Labuťce březen
Vršní březen
U Školské zahrady březen
Ládví březen
Kyselova březen
Molákova duben
okolí metra Invalidovna duben
Zenklova (Bulovka – nám. Dr. Holého) duben
Koželužská duben
Na Rokytce duben
U Rokytky duben
Pivovarnická duben
Andrštova duben
okolí metra Palmovka duben
Chvatěrubská květen
U Slovanky květen
Bedřichovská květen
Batličkova květen
okolí OC Draháň květen
Křivenická květen
Na Hranicích květen
Ládví květen


Cyklická deratizace prováděná hlavním městem Praha

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice (viz dále uvedený harmonogram v PDF) a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem.

Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice HMP (oddělení DDD HS HMP, jednotlivé pobočky), na kterou se můžete obracet s vašimi případnými dotazy k této problematice.


Harmonogram cyklické deratizace prováděné hl. m. Praha na území MČ Praha 8 v roce 2018

Kontaktní osoba:
Novák Petr, Cafourkova 524/9, Praha 8, 181 00, e-mail: dddnovak@volny.cz

DUBEN 2018
3. 4. – 30. 4.
OC Ládví, Hlaváčova, okolí metra Ládví, Kyselova, Hrubého, Tanvaldská, Třebenická, Bínova, Taussigova i kolem rybníčku, Frýdlanská, Žernosecká část, Fanfulíkova, Bojasova, Slancova, Střelničná část, Bedřichovská, Šimůnkova, Jelínkova, Čumpelíkova, Štíbrova, Šiškova, okolí OC Žernosecká, Burešova; Kaňkovského, U Slovanky, Na Slovance, Chabařovická, Jítravská, Střekovská, Česákova, Střížkovská

KVĚTEN–ČERVEN 2018
2. 5. – 31. 5. OC Sokolníky, Třeboradická, Mirovická, Maškova, Paláskova, Balabánova, Hovorčovická, Havlínova, Neratovická, Pohnertova, Bergerova, Písečná, okolo zdravotního střediska Písečná, K Sadu, Na Šutce, Kobyliské náměstí, okolo metra Kobylisy, Klapkova, U Školské zahrady, Ke koupališti, Na Pěšinách, Na Okrouhlíku, Vršní, Na Dlážděnce
1. 6. – 29. 6.
Okolo OC Draháň, Křivenická, Ouholická, Čimická, u konečné MHD, Žalovská, Na Průhonu, Mlazická, Podhajská pole, Chvatěrubská, Na Hranicích, Pod Čimickým hájem, Lindavská, Dolákova, Cafourkova, Řešovská, okolo OC Visla, Feřtekova, Kusého, okolo OC Odra, okolo OC Nisa, okolo zdravotního střediska Mazurská, Ratibořská, Katovická, Lodžská, Radomská, Zelenohorská, Lublinská, Nad Vavrouškou, Velká skála


 ZÁŘÍ 2018
3. 9. – 27. 9.
Karlín - Molákova, okolí stanice metra Invalidovna, K Olympiku, okolí OC Invalidovna, Za Invalidovnou, Pernerova, U Sluncové, Křižíkova, Kollárova, Karlínské náměstí, Thámova, Pobřežní, Rohanské nábřeží, Prvního pluku, okolí stanice metra Florenc, okolí autobusového nádraží Florenc, U nádražní lávky, Sokolovská, Vítkova, Za Poříčskou bránou

ŘÍJEN 2018
1. 10. – 31. 10.
Libeň a doplňování nástrah, okolí stanice metra Palmovka, okolí Libeňského mostu, U Synagogy, Na Žertvách, Na Hájku, Chocholouškova, U Rokytky, Na Rokytce, Andrštova, náměstí Dr. Holého, Elsnicovo náměstí, Chlumčanského, Bulovka, Na Korábě, Krejčího


Aktualizováno: 22.03.2018
Vytisknout