Rekonstrukce Zenklova – etapa 2

K 22. dubnu 2018 by měla být ukončena 1. etapa rekonstrukce tramvajové trati v úseku Elsnicovo náměstí – Horovo náměstí, a to včetně vodovodů kanalizací (povrchy vozovky budou postupně realizovány v jednotlivých směrech následně).

Ve druhé etapě budou hlavní práce probíhat v úseku Horovo náměstí – Na Dědince, kde dojde k dokončení rekonstrukce vodovodů a kanalizace a následně proběhne rekonstrukce tramvajové tratě a obnova povrchu vozovky a chodníků. I nadále budou pokračovat práce na obnově povrchů vozovky a chodníků v úseku Elsnicovo náměstí – Stejskalova a rekonstrukce mostu na Elsnicově náměstí. Práce budou opět probíhat při vyloučení tramvajového provozu.

Od 23. dubna 2018 dojde k zásadní změně organizace dopravy v úseku Horovo náměstí – Elsnicovo náměstí: tento úsek bude průjezdný jednosměrně (pro veškerou dopravu), a to ve směru od Bulovky do centra. 

Individuální automobilová doprava bude odkláněna, stejně jako v předchozích etapách, pomocí informačních tabulí na vyznačené objízdné trasy. Objízdná trasa je ve směru z centra vedena ulicemi Sokolovská, Vysočanská, resp. ulicemi K Žižkovu, Freyova, Vysočanská směrem k dálnici D8 nebo dále Střelničnou ulicí do Kobylis. Některá vozidla mohou využívat i Proseckou ulici. Objízdná trasa ve směru od dálnice D8 do Vysočan je vedena Vysočanskou ulicí a vozidla jedoucí do Libně pak ulicemi V Holešovičkách a Povltavská. Vozidla, která přijedou ve směru od Kobylis a nepoužijí objízdnou trasu, budou vedena ulicí Františka Kadlece na Proseckou ulici. 

Příjezd návštěvníků k ÚMČ Praha 8 bude v této etapě možný pouze z Primátorské, nebo Povltavské ulice. 

Náhradní autobusová doprava bude ve směru od Bulovky vedena od ulice Primátorská po rekonstruovaném tělese tramvajové trati Zenklovou ulicí až na Elsnicovo náměstí, kde je nutno objet uzavřený most přes Rokytku, a dále ulicí Zenklova na Palmovku. Jedná se o následující okružní trasu:  autobusový terminál Palmovka – Na Žertvách j- Čuprova – Prosecká – Františka Kadlece – Na Sypkém – Vosmíkových – Na Stráži – Chlumčanského – Krejčího – Primátorská – Zenklova – Elsnicovo náměstí – Zenklova – Na Žertvách (kde bude výstupní zastávka) – autobusový terminál Palmovka (zde již nebude možný výstup cestujících).

Náhradní autobusové zastávky: 
  • v ul. Františka Kadlece je zřízena zastávka „Kundratka“
  • v ul. Vosmíkových zastávka „Vosmíkových“
  • v ul. Chlumčanského zastávka „Bulovka“, kde je možný přestup na navazující linky tramvaje
  • v ul. Primátorská zastávky „Vosmíkových“ a níže „U Kříže“
  • v ul. Zenklova (v místě bývalé tramvajové zastávky v budovy ÚMČ Praha 8) provizorní zastávka „Stejskalova“

Autobus bude dále cestou k autobusovému terminálu Palmovka zastavovat ve stávajících zastávkách „Divadlo pod Palmovkou“ a „Palmovka“.

Tento dopravní režim je naplánován do 30. září 2018 (schémata níže platí).


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Související informace o rekonstrukci Zenklovy ulice
  • Rekonstrukce Zenklovy ulice 2018

    06.02.2018
    Aktuální souhrnné informace o rozsáhlé rekonstrukci Zenklovy ulice v úseku Palmovka–Bulovka probíhající od 3. ledna do konce září 2018.

Schéma dopravy – etapa 2 rekonstrukce Zenklovy ulice (23.04.–15.07.2018)
Schéma náhradní autobusové dopravy – etapa 2 rekonstrukce Zenklovy ulice (23.04.–15.07.2018)
Zveřejněno: 09.04.2018
Vytisknout