Rekonstrukce Zenklovy ulice 2018

Od 3. ledna do konce září 2018 probíhá na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku rozsáhlá rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury. Práce proběhnou v několika etapách.

Akce je povolena Odborem dopravních agend MHMP.


Články a informace týkající se rekonstrukce

 20.09.2018Od 24. září 2018 bude uzavřena křižovatka Zenklova x Prosecká x Kandertova, stejně tak křižovatka Zenklova x Vosmíkových x Na Sypkém. Od 1. října 2018 dojde k otevření mostu na Elsnicově náměstí i pro automobilovou dopravu. Od 1. listopadu 2018 se počítá s kompletním zprůjezdněním komunikace Zenklova. Celý článek
 06.08.2018Od 1. září 2018 bude na Zenklově ulici spuštěn tramvajový provoz a doprava obousměrně zprovozněná od mostu přes Rokytku po křižovatku Stejskalova x U Meteoru s příjezdem ulicí Voctářova. Dále bude v tomto termínu plně otevřena Zenklova ulice mezi křižovatkami Krejčího a Bulovka. Celý článek
 04.06.2018Od 19. června 2018 od 06.00 hod. dojde k uzavírce vjezdu z/do ul. Stejskalova. Ulice Zenklova zůstává i nadále jednosměrná (pro veškerou dopravu), a to ve směru od Bulovky do centra. Celý článek
 09.04.2018Druhá etapa rekonstrukce (23.04–30.09.2018). Úsek Horovo náměstí – Elsnicovo náměstí je průjezdný jednosměrně (pro veškerou dopravu), a to ve směru od Bulovky do centra. Celý článek
06.08.2018V termínu od  22. do 31. srpna 2018 dojde v rámci akce rekonstrukce ul. Zenklova k úplné uzavírce křižovatky Elsnicovo náměstí x Zenklova x nám. Dr. V. Holého. Celý článek
25.07.2018Vzhledem k postupujícím pracím rekonstrukce tramvajové tratě v Zenklově ulici je nutné po polovinách uzavřít křižovatku Zenklova x Na Stráži x Vosmíkových pro položení nových kolejí. Práce v křižovatce budou trvat od 25. července do 19. srpna 2018 a proběhnou ve dvou etapách. Celý článek
10.07.2018Od  9. do 20. července 2018 a od 21. července do 5. srpna 2018 dojde k uzavírce části komunikace Elsnicovo náměstí.
Celý článek
22.06.2018Od 5. do 17. července 2018 bude z důvodu rekonstrukce ulice Zenklova uzavřena křižovatka Zenklova x Horovo náměstí. Mapu k objízdným trasám najdete v tomto článku.
23.04.2018Od 17. do 20. května 2018 nebude možný příjezd k ÚMČ Praha 8 a Libeňskému zámku z důvodu pokládky povrchů komunikace. Celý článek
09.04.2018Z důvodů realizace překopu vozovky pro inženýrské sítě a přípravných prací na tramvajové trati bude v termínu 16. až 22. dubna 2018 uzavřena Zenklova ulice mezi Proseckou a Primátorskou ve směru do centra. Celý článek
14.03.2018Aktualizované informace o etapě 1b rekonstrukce Zenklovy ulice, doba trvání, objízdné trasy, náhradní autobusová doprava. Od 19. března 2018 započne rekonstrukce tramvajové trati v úseku před zámečkem, tj. od Elsnicova náměstí po ul. U Meteoru. Tento úsek bude uzavřen pro veškerou dopravu (včetně příjezdu od ulice Voctářova). Celý článek
16.02.2018V termínu od 22. února 2018 do 20. října 2018 dojde k rozšíření zařízení staveniště na Elsnicově náměstí, kde probíhá stavba TSK – rekonstrukce mostu přes Rokytku. Pěší vazby budou vedeny přes stávající náhradní přechod pro chodce před Palácem Svět. Viz mapa Rozšíření záboru Elsnicovo náměstí od 22.02.2018 (JPG, 1,67 MB).
19.01.2018
Informace o zřízení autobusové zastávky Kundratka náhradní autobusové dopravy linky X10 a zavedení linky 280.
Celý článek
06.12.2017
Informace o etapě 1a rekonstrukce Zenklovy ulice, doba trvání, objízdné trasy, náhradní autobusová doprava.
Práce 1a etapy začnou 3. ledna 2017, budou trvat 12 týdnů a budou probíhat při vyloučení tramvajového provozu.
Celý článek
16.11.2017
Upřesňující informace o době trvání a rozsahu rekonstrukce Zenklovy ulice.
Celý článek
23.10.2017
První souhrnné informace o plánované rozsáhlé rekonstrukci, kontakty na investora a zhotovitele.
Celý článekDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mapy objízdných tras a náhradní autobusové dopravy

Rekonstrukce Zenklova, 2. etapa, změny od 01. září 2018
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 06.02.2018   |   Aktualizováno: 08.01.2019
Vytisknout