Rekonstrukce Zenklovy ulice – etapa 1a

1. Rozsah a etapizace akce, doprava
V rámci této akce bude provedena rekonstrukce Zenklovy ulice v Praze 8 v úseku Elsnicovo náměstí – Bulovka. Práce proběhnou v 5 etapách.

V la. etapě budou práce probíhat ve třech úsecích zároveň. V prvním úseku Stejskalova – Horovo náměstí dojde nejprve k rekonstrukci vodovodů a kanalizace. Posléze budou rekonstruovány tramvajové koleje a v poslední řadě dojde k obnově povrchů vozovky i chodníků. Ve druhém úseku Prosecká–Vosmíkových bude probíhat rekonstrukce vodovodů a kanalizace. Ostatní práce zde budou následovat až v dalších etapách. Ve třetím úseku Primátorská – Na Korábě dojde k rekonstrukci kanalizace. Navíc bude pokračovat rekonstrukce mostu na Elsnicově náměstí. Práce la etapy začnou 03.01.2017, budou trvat 12 týdnů a budou probíhat při vyloučení tramvajového provozu.

Individuální automobilová doprava (IAD) bude pomocí informačních tabulí odkláněna na vyznačené objízdné trasy. Objízdná trasa je ve směru z centra vedena ulicemi Sokolovská, Vysočanská, resp. ulicemi K Žižkovu, Freyova, Vysočanská směrem k dálnici D8 nebo dále Střelničnou ulicí do Kobylis. Některá vozidla mohou využívat i Proseckou ulici. Objízdná trasa ve směru od dálnice D8 do Vysočan je vedena Vysočanskou ulicí a vozidla jedoucí do Libně pak ulicemi V Holešovičkách a Povltavská. Vozidla, která přijedou ve směru od Kobylis a nepoužijí objízdnou trasu, budou vedena ulicí Františka Kadlece na Proseckou ulici. Na uzavírku Zenklovy ulice bude upozorňovat také zařízení pro provozní informace (ZPI).

Přejezdy Zenklovy ulice z Čuprovy do Podlipného ulice a z Prosecké do Kandertovy ulice budou možné po celou dobu prací la etapy. Také bude možný přijezd návštěvníků ÚMČ Prahy 8 ze směru od Elsnicova náměstí.

Bude zajištěna náhradní autobusová doprava pro obsluhu uzavřených částí Zenklovy ulice a přilehlého okolí. Jedná se o následující okružní trasu – autobusový terminál Palmovka – Na Žertvách – Čuprova – Prosecká – Františka Kadlece – Na Sypkém – Vosmíkových –  Na Stráži – Chlumčanského – Krejčího – Primátorská – Kandertova – Prosecká – Čuprova – Na Žertvách – autobusový terminál Palmovka. V ulici Františka Kadlece bude zřízena provizorní autobusová zastávka „U Kříže“, v ulici Vosmíkových provizorní autobusová zastávka „Vosmíkových“, v ulici Chlumčanského provizorní autobusová zastávka „Bulovka“, kde bude možný přestup na navazující linky tramvaje (provoz tramvají bude umožněn umístěním výhybky Californien do Zenklovy ulice za křižovatku s ulicí Bulovka), v ulici Primátorská bude zřízena provizorní autobusová zastávka „Vosmíkových“ a v ulici Kandertova provizorní autobusová zastávka „U Kříže“, odkud budou moci cestující dojít k ÚMČ Prahy 8.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Související informace o rekonstrukci Zenklovy ulice
  • Rekonstrukce Zenklovy ulice 2018

    06.02.2018
    Aktuální souhrnné informace o rozsáhlé rekonstrukci Zenklovy ulice v úseku Palmovka–Bulovka probíhající od 3. ledna do konce září 2018.

Schéma náhradní autobusové dopravy 03.01.–22.04.2018

Pragoprojekt RTT Zenklova – širší vztahy
Zveřejněno: 06.12.2017   |   Aktualizováno: 06.02.2018
Vytisknout