Rekonstrukce ulice Zenklova

Dne 31. října 2017 zahajuje společnost Colas CZ, a.s. stavební práce na rekonstrukci ulice Zenklova v Praze 8. Stavba je rozdělena na 2 části: Oprava mostu přes Rokytku, vč. přilehlé komunikace na Elsnicově náměstí a Zenklova ulice v úseku od Elsnicova náměstí – křižovatka ulic Zenklova x Stejskalova x U Meteoru. S ohledem na minimalizaci narušení stávajícího provozu bude letošní rok prováděna pouze oprava mostu přes Rokytku po polovinách a to v rozsahu, který umožní klimatické podmínky v zimním období. Z tohoto důvodu si oprava mostu vyžádá lokální zjednokolejnění tramvajové trati přes Elsnicovo náměstí povrchovou kolejovou spojkou.

Organizace dopravy v termínu od 31. října 2017 do 6. listopadu 2018:
Vlivem zjednokolejnění tramvajové trati budou omezeny některé jízdní směry v dopravním uzlu Zenklova – Elsnicovo náměstí. V jižní části křížení komunikace ul. Elsnicovo náměstí, Zenklova a Dr. Václava Holého bude z ul. Elsnicovo náměstí a Dr. Václava Holého umožněn jízdní směr pouze přímo. V severní části stykového křížení Elsnicovo náměstí – Zenklova bude umožněno pouze levé odbočení směrem do ul. Zenklova, resp. pouze pravé odbočení do ul. Elsnicovo náměstí. Vlivem omezení některých jízdních směrů jsou vyznačeny objízdné trasy s cíli Kobylisy, Palmovka a Balabenka.

Cíl Kobylisy navádí řidiče severním směrem, a to po komunikaci ul. Voctářova, Elsnicovo náměstí a dále ul. Zenklova, nebo ve směru od Náměstí Dr. Václava Holého, ulicí Elsnicovo náměstí a dále ul. Zenklova.

Cíl Palmovka navádí řidiče do ul. Světova a Vojenova, do kterých je z důvodu probíhající stavební akce znemožněn přístup z komunikace ul. Zenklova. Objízdná trasa je tedy vedena po komunikacích Elsnicovo náměstí, Dr. Václava Holého, Kotlaska, Na Hrázi, Zenklova.

Cíl Balabenka navádí řidiče k dopravnímu uzlu Čuprova, Sokolovská, Českomoravská a objízdná trasa je vedena po komunikacích ul. Elsnicovo náměstí, Dr. Václava Holého, Kotlaska, Ronkova, Na Žertvách.


Organizace dopravy v termínu od 7. ledna 2018 do 30. října 2018:
Od 7. ledna 2018 dojde k úplné uzavírce tramvajové trati a k omezení průjezdu ul. Zenklova v úseku od Elsnicova náměstí – křižovatka ulic Zenklova x Stejskalova x U Meteoru. V současné době ještě není projednána etapizace výstavby a způsob řešení dopravy v tomto úseku. O rozsahu omezení a způsobu řešení budou dopravy v dotčené lokalitě budou občané ještě informováni.

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s., kontaktní osoba: Ing. Romana Sehnalová, tel: 257 015 723
Zhotovitel: Colas CZ, a.s., kontaktní osoba: Petr Krejčí, DiS., tel: 733 780 802
Stavební práce bude povolovat odbor dopravních agend MHMP.


Omlouváme se za dočasné zhoršení podmínek během opravy komunikace.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Související informace o rekonstrukci Zenklovy ulice
  • Rekonstrukce Zenklovy ulice 2018

    06.02.2018
    Aktuální souhrnné informace o rozsáhlé rekonstrukci Zenklovy ulice v úseku Palmovka–Bulovka probíhající od 3. ledna do konce září 2018.
Zveřejněno: 23.10.2017
Vytisknout