Kde získat informace

Kde získat informace
Každý občan České republiky má právo být informován o charakteru možného nebezpečí a opatřeních, která jsou připravena pro jeho ochranu.

Občan

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených  záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na úřadě městské části.

Zaměstnanec
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Zaměstnavatel
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.


KDE ZÍSKAT INFORMACE


Úřad městské části Praha 8