Rekonstrukce Zenklovy ulice a 1a etapa

Od 3. ledna do konce září 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku provedena rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury:
 • bude pokračovat rekonstrukce mostu přes Rokytku (stavba TSK);
 • bude pokračovat rekonstrukce vodovodů a kanalizací (stavby PVS);
 • návazně bude provedena rekonstrukce tramvajové trati – od Elsnicova náměstí po zast. Bulovka (stavba DPP);
 • návazně bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (stavba MHMP) a světelné signalizace na Elsnicově náměstí a U Meteoru (stavba TSK/ELTODO);
 • následně bude provedena rekonstrukce vozovek a chodníků – v úseku od Elsnicova náměstí po zast. Vosmíkových (stavba TSK).
Jak z výčtu vyplývá, budou návazné stavební práce různých investorů vyžadovat náročnou technickou, prostorovou a časovou koordinaci postupů dílčích prací. Principiálně je nutno zachovat sled prací od rekonstrukce trubních sítí, přes rekonstrukci tramvajové trati, rekonstrukci kabelových rozvodů až po definitivní úpravy vozovek a chodníků. Z toho důvodů bude stavba rozdělena do několika úseků, aby stavební práce mohly probíhat proudovou metodou na co nejvíce místech současně.

1a etapa 03.01.–25.03.2018
Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:
 • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
 • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
 • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka
Náhradní autobusová doprava bude vedena polookružně. V 1a etapě z autobusového terminálu Palmovka ulicemi Na Žertvách, Čuprova, Prosecká, Františka Kadlece, Na Sypkém, Vosmíkových, Na Stráži, Bulovka do ul. Chlumčanského, kde bude umístěna náhradní zastávka Bulovka, a zpět ul. Kašparovo náměstí, Krejčího, Primátorská, Kandertova, Prosecká, Čuprova, Na Žertvách. Náhradní zastávky budou umístěny následovně:
 • Kandertova – v ul. Františka Kadlece za vjezdem do průmyslového areálu
 • Vosmíkových – v ul. Vosmíkových před křižovatkou s ul. Na Dědince
 • Bulovka – v ul. Chlumčanského, za křižovatkou s ul. Bulovka s možným přestupem na tramvajovou linku vedenou od stanice metra Kobylisy
 • Vosmíkových – v ul. Primátorská za křižovatkou s ul. Nad Košinkou
 • U Kříže – v ul. Kandertova za křižovatkou s ul. Primátorská
Vedení náhradní autobusové dopravy si vyžádá zásah do dopravního (jednosměrného) režimu a dílčí omezení možností parkování.
S ohledem na složitost území nelze vyloučit nepředvídané technické problémy, které do již tak velmi napjatého předpokládaného postupu prací můžou vnést nezanedbatelné změny. Dílčí termíny a změny organizace dopravy budou postupně upřesňovány jak z hlediska časové platnosti, tak z hlediska konkrétního detailního návrhu.

Podrobnější informace o této etapě jsou zveřejněny v článku Rekonstrukce Zenklovy ulice – etapa 1a.

Akce je povolena Odborem dopravních agend MHMP.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Související informace o rekonstrukci Zenklovy ulice
 • Rekonstrukce Zenklovy ulice 2018

  06.02.2018
  Aktuální souhrnné informace o rozsáhlé rekonstrukci Zenklovy ulice v úseku Palmovka–Bulovka probíhající od 3. ledna do konce září 2018.


Mapy objízdných tras a náhradní autobusové dopravy
Schéma náhradní autobusové dopravy 03.01.–22.04.2018

Pragoprojekt RTT Zenklova – širší vztahy
Zveřejněno: 16.11.2017   |   Aktualizováno: 16.04.2018
Vytisknout