Rekonstrukce Zenklovy ulice – etapa 1b

Zahájení 1b. etapy RTT Zenklova proběhne s ohledem na klimatické podmínky 17. března 2018. Termíny dalších etap momentálně nejsou v ohrožení.

Následně bude s ohledem na koordinaci prací jednotlivých investorů a z důvodu zajištění obslužnosti přilehlých oblastí v ulici Zenklova v úseku od ul. U Meteoru/Stejskalova po Horovo náměstí umožněn obousměrný provoz, ve směru na Kobylisy zatím po stávající vozovce.

Od 19. března 2018 započne rekonstrukce tramvajové trati v úseku před zámečkem, tj. od Elsnicova náměstí po ul. U Meteoru. Bezprostředně bude navazovat rekonstrukce vozovky směrem do centra. Tento úsek bude tedy uzavřen pro veškerou dopravu (včetně příjezdu od ulice Voctářova).

Do ulice U Meteoru bude tedy příjezd pouze od severu (odjezd rovněž tak). Příjezd do ulice U Libeňského zámečku bude provizorně umožněn kolem budovy sokolovny.
Nadále bude trvat uzávěra Zenklovy ulice od Prosecké ulice po Bulovky.

Individuální automobilová doprava (IAD) bude odkláněna stejně jako v 1a etapě, pomocí informační tabulí na vyznačené objízdné trasy.

Objízdná trasa je ve směru z centra vedena ulicemi Sokolovská, Vysočanská, resp. ul. K Žižkovu, Freyova, Vysočanská, směrem k dálnici D8 nebo dále Střelničnou ulicí do Kobylis. Některá vozidla mohou využívat ul. Proseckou. Objízdná trasa ve směru od dálnice D8 do Vysočan je vedena Vysočanskou ulicí a vozidla jedoucí do Libně pak ulicemi V Holešovičkách a Povltavská. Vozidla, která přijedou ve směru od Kobylis a nepoužijí objízdnou trasu, budou vedena ulicí Františka Kadlece na Proseckou ulici. Přejezdy Zenklovy ulice z Čuprovy do Podlipného ulice a z Prosecké do Kandertovy ulice budou možné po celou dobu 1b etapy. 

Režim náhradní autobusové dopravy zůstane zachován ve stávající podobě.
Tento dopravní režim je naplánován do 22. dubna 2018.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Související informace o rekonstrukci Zenklovy ulice
  • Rekonstrukce Zenklovy ulice 2018

    06.02.2018
    Aktuální souhrnné informace o rozsáhlé rekonstrukci Zenklovy ulice v úseku Palmovka–Bulovka probíhající od 3. ledna do konce září 2018.


Mapa náhradní autobusové dopravy – platná do 22. dubna 2018
Schéma náhradní autobusové dopravy 03.01.–22.04.2018
Pragoprojekt RTT Zenklova – širší vztahy

Zveřejněno: 06.02.2018   |   Aktualizováno: 14.03.2018
Vytisknout