Stav realizace projektů participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA

Moje Osmička, logo, participativní rozpočetV MČ Praha 8 proběhly již tři ročníky participativního rozpočtu, v roce 2017 a 2018 pod značkou MOJE OSMIČKA.

MČ Praha 8 vyčlenila na návrhy občanů v letech 2017 a 2018 deset milionů korun. Vzhledem k omezenému finančnímu rozpočtu dojde k rozfázování realizace zbývajících projektů z roku 2017 a 2018 do následujících čtyř let. Radnice na ně bude postupně uvolňovat finanční prostředky. Jednotliví navrhovatelé jsou průběžné o stavu realizace informováni. Více informací v tiskové zprávě na našem webu.


Jaký je stav jednotlivých rozpracovaných projektů 2017?


Realizováno nebo probíhá realizace

Název projektuŘešíStav
Komunitní centrum a zahrada Kotlaska: zázemí v zeleni v dolní Libni
OSMRealizace dokončena.

Parkourové hřiště pro teenagery v Žernosecké ulici v areálu Beachklubu Ládví
SeS
Realizace dokončena (léto 2019).
Více info v článku: Otevření nového Parkourového hřiště Ládví
Outdoor gym na Ládví – napříč generacemi, ul. Žernosecká
SeS
Realizace dokončena (léto 2019).
Více info v článku: Otevření nového Parkourového hřiště Ládví
Z bývalé sauny klubovnu pro skauty, areál MŠ Dolákova
SeS
Projektová dokumentace byla připravena. Bylo zažádáno o souhlas s demolicí na OÚRV, územní rozhodnutí a stavební povolení. Celá částka na projekt byla vyčerpána. Rada MČ Praha 8 v rámci usnesení č. usn. RMC 0067/2019 ze dne 13.02.2019 zařadila projekt mezi tři určené k realizaci z investiční rezervy Magistrátu hl. města Prahy a vyčlenila finanční částku 11 mil. Kč.


Realizace bude součástí již běžících projektů MČ Praha 8 a MHMP

Název projektuŘešíStav
Obnova fontány Palmovky
OÚRVSamotná obnova fontány na Palmovce je součástí projektu Palmovka 2030. Připraveno v rámci architektonické studie: Řešení předprostoru nové budovy úřadu MČ Praha 8. Více na www.palmovkated.cz
Revitalizace veřejného prostoru u metra Křižíkova, výměna městského mobiliáře
OŽP
Vlastník pozemku Magistrát hl. m. Prahy má v plánu obnovit mobiliář v této lokalitě z vlastního rozpočtu ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj (IPR), Technickou správou komunikací (TSK) a MČ Praha 8. 


Přidáno do zásobníků projektů – projekty čekají na finanční prostředky

Název projektuŘešíStav
Rozšíření naučné stezky Bohnice v území Bohnice a Trója na pozemcích HMPOSMV roce 2018 se nám podařilo nechat zhotovit informační cedule bez potisků. Plánovaný dotisk na tabule a jejich finální osazení na určená místa v jednání.
Obnova pítka na návsi ve Starých Bohnicích 
OSM
Navrhovatelka projektu měla připravit se svými architekty podklady pro Pražské vodovody a kanalizace, které zatím nedodala. Budoucí možná realizace je podmíněna spoluprací ze strany navrhovatelky.
Obnova dětského hřiště v Batličkově ulici
OŽP
Proběhla úprava plánu na menší hřiště, které by se vešlo mezi hustě zasíťované pozemky. Realizace rozjednána. 
Chodník pro lidi nebo dráha pro cross? Ul. Frýdlantská
OŽP
Projekt je připraven, realizace rozjednána. 
WC, pítka a zastřešení dětských hřišť
OŽPProběhlo výběrové řízení na dodavatele toalet a projektování vodovodní přípojky. Realizace rozjednána. 
Skatepark
OŽP
Studie je připravena na Odboru životního prostředí městské části Praha 8. Po vyjádření odboru výstavby bude možno zadat výběrové řízení na realizaci skateparku. 
Voda do veřejného prostoru u Alberta (bez hřišť)
OŽP
Připraveny podklady pro schválení vlastníkem pozemku Magistrátem hl. m. Praha.
Obnova zeleně a výsadba stromů v zeleném pásu podél komunikace Pobřežní a Rohanské nábřeží, Praha 8
OŽPPřipraveny podklady pro schválení vlastníkem pozemku Magistrátem hl. m. Praha.
Voda, voda, nechť jí není škoda! Dětská hřiště ul. Žernosecká a Čumpelíkova
OŽP
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele.
Světlo a vodu pro Libeňskou psí louku
OŽP
Překážky pro psy byly nainstalovány. Veřejné osvětlení bylo zamítnuto firmou Cost Control, s.r.o. (poskytovatel technického poradenství v oblasti veřejného osvětlení pro Magistrát hl. m. Prahy) z důvodu nedostatečné kapacity zdrojového místa. Proběhly práce na přípravě projektové dokumentace pro vodovodní přípojku. 
Odpadkové koše kolem psího hřbitova, hřbitova choromyslných v Bohnicích a na tzv. malé vyhlídce
OŽP
Souhlas vlastníka pozemku, Magistrátu hl. m. Praha, již byl udělen. Dalším krokem bude mobiliář poptat a umístit. 
Bezbariérový přístup a osvětlení schodů a chodníku vedoucích z ulice Bublíkova
OŽPČekáme na vyjádření firmy Cost Control, s.r.o. (poskytovatel technického poradenství v oblasti veřejného osvětlení pro Magistrát hlavního města Prahy) k možnosti rozšíření veřejného osvětlení. V návaznosti na jejich stanovisko bude zadáno zpracování projektové dokumentace v patřičném rozsahu s bezbariérovým přístupem.


Zamítnuto

Název projektuŘešíStav
Vytvoření pěšího přechodu pro chodce z Karlínského náměstí (dětského hřiště) ODŠetřením silničního správního úřadu bylo zjištěno, že v této oblasti jsou dostatečné pěší vazby. V požadovaném místě je vzdálenost ke stávajícím přechodům umístěných v levé i pravé části náměstí 46 m. Požadavek nelze dále uspokojit z důvodu zrušení minimálně čtyř parkovacích stání a technickou překážku tvoří i sloup veřejného osvětlení. Na základě uvedených skutečností byl návrh zamítnut.
Spojení pro pěší a malé cyklisty mezi Čimicemi a Kobylisy ODTechnická správa komunikací Praha dokončila rozšíření krajnice vozovky doplněné betonovými dlaždicemi. Při využití komunikace je nutné dodržovat ust. zák. č. 361/2000 Sb. zákon o silničním provozu. Jelikož se jedná o rozšíření krajnice, nikoliv o vytvoření chodníku, není možná realizace osvětlení. Přechod přes ul. Ústecká není možné realizovat z důvodu plánované opravy komunikace Ústecká a připravované výstavby tramvajové trati.

Více informací o PPR naleznete v článku Moje Osmička – participativní rozpočet.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.




Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 03.04.2019
Vytisknout