Informace o volbách

do Zastupitelstva městské části Praha 8 a
do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 zveřejněném dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů č. 81/2022, částka 44, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 8 a byly stanoveny na tyto dny:

pátek, 23. září 2022od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota, 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8
Území Městské části Praha 8
Počet volených členů zastupitelstva: 45
Počet volebních obvodů: 1

Stálý seznam voličů 
Dodatek stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. mají přechodný pobyt v Městské části Praha 8. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 21. září 2022 v 16:00 hodin. 

Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže.*
 
Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb.


*Podrobněji – Informace k volbám na stránkách Ministerstva vnitra 

Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, tudíž volba může být provedena pouze ve volebním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu voliče.


Kontaktní místo pro kontrolu stálého seznamu voličů a zápisu do Dodatku stálého seznamu voličů:

Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 147/6 („bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, referentka Stanislava Ciprová, tel: 222 805 555, e-mail: stanislava.ciprova@praha8.cz

Další informace naleznete na úřední desce.Zveřejněno: 02.05.2022
Vytisknout