Volby do Zastupitelstva MČ Praha 8 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 12. června 2014 zveřejněném  dne  20. června 2014 ve Sbírce zákonů č. 112/2014, částka 47, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 8 a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 10. října 2014od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 11. října 2014od 08.00 do 14.00 hodin


Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8
Území městské části Praha 8
Počet volených členů zastupitelstva: 45
Počet volebních obvodů: 1 (volební okrsky č. 8001 až 8108)


Stálý seznam voličů, dodatek stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.
Právo volit mají ti občané ČR, kteří  alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let, jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městské části Praha 8 a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva.

Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany jiných členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městské části Praha 8.
Právo volit do ZMČ Praha 8 a ZHMP mají kromě státních občanů ČR i státní občané členských států EU, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let, jsou v městské části Praha 8 přihlášeni k trvalému pobytu, nejsou u nich překážky výkonu volebního práva a jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 8. října 2014 v 16.00 hodin. Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže. Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí.

Při komunálních volbách (tzn. volby do ZMČ Praha 8 a ZHMP) nelze volit na voličský průkaz, tudíž volba může být provedena pouze ve volebním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu voliče.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 7. října 2014. Každý volič obdrží v obálce 2 hlasovací lístky –1 pro volby do ZMČ Praha 8 + 1 pro volby do ZHMP (celkem 2).


Kontaktní místo pro kontrolu zapsání ve stálém seznamu voličů  a pro podání žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 („Bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referentky Iveta RyndováStanislava Ciprová.

Návštěvní hodiny:

PO + ST: 08.00–12.00 hod. a 13.00–18.00 hod.*)
(* popř. jiný termín lze dohodnout telefonicky)


Mapový portál pro vyhledání adres volebních místností a okrsků
Mapový portál slouží k snadnému vyhledání adres volebních místností a dalších užitečných informací o volebních okrscích.
Na mapový portál se dostanete kliknutím na tento odkaz.


Výsledky voleb pro MČ Praha 8
Výsledky voleb (odkaz na web www.volby.cz)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (PDF, 5 MB)


Související odkazy
Informace o volbách na stránkách hlavního města PrahySouvisející informace a dokumenty

Zveřejněno: 04.07.2014   |   Aktualizováno: 14.10.2014
Vytisknout