Dlouhodobá inverzní situace

AKTUÁLNÍ SITUACE

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v Praze ze zdroje ČHMU:

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/?layout=3 

Smogem nazýváme chemické znečištění atmosféry, způsobené lidskou činností. Jeho název pochází z anglického spojení slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Z odborného hlediska se smog rozlišuje na dva typy:

 • Redukční smog (též londýnský nebo zimní), je označení pro složeninu městského a průmyslového kouře s mlhou, vyskytující se během roku typicky v zimních podmínkách s výraznými přízemními inverzemi teploty vzduchu.

 • Oxidační smog (též kalifornský, nebo letní) má silné oxidační, agresivní, dráždivé a toxické účinky.

SIGNÁLY ZNEČIŠTĚNÍ

V nepříznivých smogových dnech vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav a orgány obce či kraje pro vybrané zdroje znečišťování signály upozornění, regulace a varování.

 • signál upozornění
  následuje po překročení hodinového průměru koncentrace:
  oxidu siřičitého – 250 μg.m-3
  oxidů dusičitého – 200 μg.m-3
  troposférického ozonu – 180 μg.m-3
  Signál upozornění je vyhlašován při překročení zvláštních imisních limitů pro suspendované částice PM10 pro vymezené území a zdroje v případě, že byl předpovězen vznik smogové situace nebo byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo k překročení 24h průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 100 mikrogr./m-3, přičemž trend klouzavých 12h průměrů koncentrací suspendovaných částic je za posledních 6h rostoucí alespoň na 1 měřící stanici reprezentativní pro dané území a současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

 • signál regulace
  následuje po překročení hodinového průměru koncentrace:
  oxidu siřičitého – 500 μg.m-3
  oxidů dusičitého – 400 μg.m-3
  Signál regulace je vyhlašován při překročení zvláštních imisních limitů pro suspendované částice PM10 pro vymezené území a zdroje v případě, že byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo k překročení 24h průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 150 mikrogr./m-3, přičemž trend klouzavých 12h průměrů koncentrací suspendovaných částic je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřící stanici reprezentativní pro dané území a současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin (neměl by být vyhlášen bez předchozího vyhlášení signálu upozornění).

 • signál varování
  následuje po překročení hodinového průměru koncentrace troposférického ozonu – 240 μg.m-3

Od roku 2009 se vyhlašuje upozornění a regulace také při překročení hodnot polétavého prachu (PM10). 

Upozornění pro znečišťovatele se vydává v situaci, kdy hodnoty polétavého prachu (PM10) překročí čtyřiadvacetihodinový průměr 100 μg.m-3. 

Regulace se vyhlašuje při překročení 150 μg.m-3.


DOPORUČENÍ PŘI SMOGOVÉ SITUACI

 • při smogové situaci omezit pobyt venku, zvláště v době od 6.00 do 10.00 hod a od 16.00 do 20.00 hodin
 • omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maxima
 • omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně)
 • omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru (kouření, práce s těkavými látkami jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.)
 • zvýšit a posílit obranyschopnost – imunitu vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním
 • včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí
 • omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru (nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat osobní automobilovou dopravu)
 • šetřit energií
 • informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu, na obecním úřadě apod.).

Další informace o smogu naleznete na www.ekoporadna.cz.