Narušení dodávek pitné vody

Pro tyto případy je doporučeno mít v domácnosti vždy minimální zásobu pitné vody (balená voda).