Nález zavazadla, podezřelé poštovní zásilky

NÁLEZ PODEZŘELÉHO ZAVAZADLA

 • Každý z nás se může dostat do situace, kdy nalezne podezřelé zavazadlo, ke kterému se nehlásí nikdo z okolí.


Jak se v takovém případě zachovat?


Ne každé zavazadlo, které nalezneme, je skutečně opuštěné. Nejdříve se proto pokusíme zjistit, jestli nepatří někomu v okolí.
V případě, že se k němu ani po našem upozornění nikdo nehlásí, budeme toto zavazadlo považovat za nebezpečné a podle toho k němu přistupovat.

Přestože v naprosté většině těchto případů se následně zjistí, že jde o neškodné zavazadlo, může obsahovat biologickou, radioaktivní nebo chemickou látku, případně nástražný výbušný systém. 

Pozornost věnujeme především zavazadlům na nádražích, letištích, nákupních centrech nebo v dopravních prostředcích, tedy v místech s vysokou koncentrací osob. Nástražný výbušný systém v opuštěném zavazadle ovšem nemusí mít souvislost pouze s terorismem. Může být dílem psychicky narušeného člověka nebo namířen prosti konkrétní osobě. Všímat bychom si proto měli i podezřelých zavazadel na ostatních místech, například v blízkosti sídel úřadů a dalších organizací.

Jak postupovat dál?

 • Ustupte od podezřelého zavazadla a v žádném případě s ním nemanipulujte
 • Nesnažte se zavazadlo přemístit do bezpečí
 • Upozorněte ostrahu objektu, řidiče MHD nebo jinou odpovědnou osobu. Pokud nikdo takový v okolí není, volejte 112 nebo 158.

Operátorovi tísňové linky podrobně popište nalezené zavazadlo a řiďte se jeho pokyny.


PODEZŘELÁ POŠTOVNÍ ZÁSILKA


Každá vteřina zaváhání může znamenat mnoho pro vyřešení těžkostí. V takovém případě volejte vždy na číslo 112, tj. operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR, neboť v rámci integrovaného záchranného systému toto operační středisko provádí koordinaci společného zásahu při mimořádné události. Navíc většina operačních středisek základních složek IZS je již propojena a důležité informace si navzájem předávají. 

Jak se zachovat, když obdržíme podezřelou poštovní zásilku (dopis, balíček)?

 • S podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah. 
 • Uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru. 
 • Poté opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 • Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od nás převezme a odveze jí k ověření obsahu. 

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo jakýkoli podezřelý předmět. 


Jak se zachovat při anonymním oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo použití nebezpečné látky?

Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směrováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovouto událost brát vážně. 

 • V prvé řadě událost okamžitě oznámíme na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kteří prověří, zda anonymní oznámení je skutečné nebo falešné. 
 • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíme, opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa. 
 • V žádném případě se nezdržujeme v blízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, nás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. 
 • Při odchodu z budovy vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.