Tísňové volání

Na území celé Prahy existují linky určené pro přivolání pomoci v nouzi:

Tísňové linky Telefonní linka
Hasičský záchranný sbor  150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR  158
Městská policie hl. m. Prahy 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112


PRAVIDLA VOLÁNÍ
 • volání na všechna uvedená čísla je bezplatné z pevné i mobilní sítě
 • čísla volíme vždy bez předvolby
Po vytočení tísňového čísla se dovoláme na operační středisko dané složky IZS, většinou v krajském městě.
Po přihlášení operátora sdělíme
 • co se stalo
 • místo události
 • počet zraněných, rozsah události
 • své jméno a telefonní číslo

Volající může často nabýt dojmu, že se ho operátor na druhé straně vyptává na věci, které nejsou důležité. Uvědomme si ale, že operátor na rozdíl od nás není na místě události a jediné informace získá právě od nás. Z doplňujících informací musí zjistit, co všechno má na místo poslat, jak je událost naléhavá a hlavně kde přesně k ní došlo.

Složitější je situace v případě události mimo zastavěnou oblast. Tam musíme uvést i významné orientační body, které poslouží k navedení pomoci. Například kostel, rybník a podobně.
V případě dopravní nehody je nejjistější sdělit číslo sloupu veřejného osvětlení, kterým je vybaven každý sloup v Praze.
Pamatujme si také, že hovor nikdy neukončujeme my, ale pracovník operačního střediska.


CO DĚLAT DÁL?

Po ukončení hovoru si ponecháme zapnutý telefon u sebe a nikam netelefonujeme. Je totiž možné, že nám dispečer zavolá zpět. To je pravděpodobné, pokud si bude chtít upřesnit nějakou informaci, nebo pokud dojde při události ke zranění a bude potřeba poskytovat první pomoc.


JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112

Linka 112 je v každém kraji svedena na jedno centrální pracoviště, které zajišťuje Hasičský záchranný sbor. Pokud jsou všichni operátoři obsazeni, přebírá hovor jiný kraj. Operátor linky 112 náš hovor přijme, zpracuje a podle potřeby buď předá tzv. datovou větou příslušným operačním střediskům, nebo hovor rovnou přepojí.

Pokud potřebujeme pomoc konkrétní složky, měli bychom vždy volat její národní tísňovou linku.
Přesto ale jsou situace, kdy je výhodnější volat linku 112:

 • náš mobilní telefon nemá signál vlastní sítě
  112 je jediné číslo, které lze volat z jakékoliv sítě. V mobilním telefonu dokonce ani nemusí být vložena SIM karta.

 • nedokážeme popsat místo události
  Pokud voláme na linku 112, zobrazí se operátorovi nejen číslo našeho telefonu, ale také poloha na mapě. Vzhledem k tomu, že poloha se určuje prostřednictvím sítě GSM, není vždy dostatečně přesná. Může ale pomoci při určení oblasti, v níž došlo k události.

NEOVLÁDÁME MÍSTNÍ JAZYK

Především cizinci ocení, že linku 112 obsluhují lidé s dobrou znalostí cizích jazyků. Češi tuto výhodu naopak ocení při pobytu v zahraničí.

Aktualizováno: 14.09.2015
Vytisknout