Epidemie

Epidemie představuje větší nahromadění výskytů onemocnění na území městské části.
Občan městské části je informován o vzniku epidemie místním orgánem krizového řízení – Úřadem městské části Praha 8.

CO DĚLAT:

  • sledovat a respektovat pokyny a informace místně příslušného úřadu a dostupných médií týkající se vývoje situace
  • omezit pohyb na veřejných prostranstvích
  • omezit osobní kontakty
  • použit doporučené ochranné prostředky