Dopravní nehoda

Dopravní nehody patří v současné době mezi nejčastější události, při nichž zasahují složky IZS. Zároveň se také řadí mezi zásahy nejnebezpečnější.

Každý, kdo se rozhodne při dopravní nehodě pomoci, by se měl řídit jedním základním pravidlem – nejprve zajistit vlastní bezpečnost podle hesla „mrtvý zachránce už nikomu nepomůže“.

 • zastavte v bezpečné vzdálenosti od místa nehody
 • zajistěte vlastní bezpečnost – zapněte výstražná světla a oblečte si reflexní vestu
 • vezměte z vozu autolékárničku a umístěte výstražný trojúhelník

Co nejdříve obhlédneme situaci a voláme některou z národních tísňových linek, případně číslo 112. To použijeme jako jediné i v případě, kdy nemá náš mobilní telefon signál vlastní sítě.


DISPEČEROVI SDĚLÍME:

 • místo nehody
 • o jakou nehodu se jedná
 • počet a stav zraněných
 • kdo volá

Pro hasiče je důležité vědět, jestli jsou osoby uvězněny ve vozidle nebo mimo něj, jestli vozidlo hoří a samozřejmě, zda jde o osobní nebo nákladní vozidlo. Záchrannou službu naopak nejvíce zajímá počet zraněných a rozsah poranění. V některých případech pošle dispečink na místo vrtulník letecké záchranné služby, a proto bude chtít vědět, jestli je možné někde v blízkosti nehody přistát.
Přestože požár havarovaného vozidla není zdaleka tak častý, jak se nás snaží přesvědčit filmaři, je vhodné požádat někoho z přítomných, aby vzal hasicí přístroj a byl připraven pro případ požáru vozidla.


PRVNÍ POMOC

Nejprve zjistíme stav vědomí. To uděláme důrazným oslovením, případně bolestivým podnětem (štípnutím do ušního lalůčku). Pokud je postižený při vědomí, snažíme se ho uklidnit a celou dobu s ním v rámci možností komunikujeme. Pokud je to možné, ošetříme prudce krvácející rány. Neošetřujeme nekrvácející zlomeniny, protože by to znamenalo pouze zbytečné utrpení zraněného a po několika minutách by stejně byly použity profesionální vakuové dlahy.

Složitější situace je, pokud je ve vozidle více zraněných. V tom případě musíme nejprve získat přehled o jednotlivých zraněných a až následně začneme ošetřovat.
Přednost dáme zraněným, kteří nesténají, ani nevolají o pomoc.

Při dopravních nehodách může dojít k poranění krční páteře, proto se snažíme s postiženým nehýbat. Výjimkou je zástava oběhu, kdy musíme postiženého vyprostit z vozidla a okamžitě zahájit resuscitaci. I v tomto případě je vhodné požádat další osoby o pomoc a jeden zachránce po celou dobu fixuje hlavu. Sice může dojít k dalšímu prohloubení zranění, ale bez naší pomoci by zraněný pravděpodobně neměl šanci žádnou. Pokud je zraněný v bezvědomí, ale má zachované dýchání a krevní oběh, můžeme ho ponechat ve vozidle. Tlakem na hrudník a čelo ho opřeme o sedadlo a zajistíme průchodnost dýchacích cest. Takto ho přidržujeme až do příjezdu profesionální pomoci. Tohle je také jediný možný způsob pomoci v situaci, kdy dojde k zablokování dveří a k postiženému se nelze jinak dostat.

Velmi častou chybou, s níž se lze při dopravní nehodě setkat je položení postiženého na zem a podložení hlavy. Tím spolehlivě dojde k uzavření dýchacích cest. Hlavu tedy nikdy nepodkládáme, naopak se doporučuje mírný záklon, ale s ohledem na krční páteř.

Další důvodem pro okamžité vytažení postižených z vozidla je jeho požár. Tomu lze do jisté míry předejít vypnutím zapalování, případně i odpojením akumulátoru. Samozřejmostí je nepřibližovat se k místu nehody se zapálenou cigaretou (pozor na přihlížející kuřáky).

Dáváme také velký pozor, abychom se nedostali do prostoru mezi zraněného a čelní sklo. Při pohybu totiž může dojít k iniciaci airbagů a tím zranění zachránce.
Opatrní musíme být také v případě, kdy hrozí pohyb vozidla. Vhodné proto je zajistit vozidlo proti pohybu, například kamenem.


ČASTÉ CHYBY

 • volající nedokáže popsat místo nehody
  Častý problém, pokud člověk někudy projíždí poprvé. Tento problém částečně řeší lokalizace polohy mobilního telefonu na lince 112, přesto je vhodné průběžně během jízdy sledovat tabule s názvy obcí, nebo kilometrovníky.

 • projíždějící řidič nahlásí nehodu, ale nezastaví
  Také situace, se kterou se lze často setkat. Je ovšem nutné si uvědomit, že pouhé přivolání pomoci člověku v bezvědomí zřejmě stačit nebude…

 • podcenění vlastní bezpečnosti
  Chyba, která mnoho lidí stála zdraví, nebo život. Obzvlášť opatrně je třeba si počínat v mlze nebo na dálnici.

 • přehlédnutí zraněného
  Mnoho lidí stále nechápe význam bezpečnostních pásů a při nehodě pak končí v okolí vozidla. Především při nehodě ve městě se pod vozidlem může nacházet chodec.

 • snaha být „akční“
  Zdůraznili jsme si, že pouhé přivolání pomoci nestačí. Stejně tak je ale třeba varovat před zbrklým a neuváženým postupem.