Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie

Pokud byla přerušena dodávka v souvislosti s krizovou situací, je občan městské části informován o narušení dodávek energie místním orgánem krizového řízení – Úřadem městské části Praha 8 nebo příslušnými organizacemi.

CO DĚLAT:
  • sledovat a respektovat pokyny a informace místně příslušného úřadu a dostupných médií týkající se vývoje situace
  • uvést všechny spotřebiče do klidového (vypnutého) stavu a vyčkat do obnovení dodávky
  • v případě použití náhradních zdrojů energie dbát bezpečnostních předpisů
Pro tyto případy je doporučeno mít v domácnosti vždy baterie pro náhradní zdroj světla a rádiový přijímač.