Svoz bioodpadu

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná. Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/, nebo může požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně.

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti viz: https://bio.praha.eu/formular/.


 


Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (BIO VOK):


Případné další informace ohledně VOK Vám poskytne:

Odbor životního prostředí MČ Praha 8

UPOZORŇUJEME  uvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů se může z provozních důvodu měnit, proto je nutno sledovat aktualizace termínů na této stránce.
Termíny přistavení kontejnerů – listopad 2023

POZOR změna pro stanoviště Sopotská ulice. Nově bude kontejner na bioodpad přistaven dne 25.11.2023 v časovém rozmezí 13.00 – 16.00 hod.

Datum Čas   území
01.11.2023 15:00 - 19:00 Turská x K Větrolamu Čimice
02.11.2023 15:00 - 19:00 Kandertova západní konec Libeň
04.11.2023 10:00 - 14:00 K Mlýnu x Choroušická Čimice
07.11.2023 15:00 - 19:00 Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna Libeň
09.11.2023 15:00 - 19:00 Do Údolí x Libeňská Čimice
14.11.2023 13:00 - 17:00 K Haltýři (před domem 12 Troja
16.11.2023 15:00 - 19:00 Havlínova x Klíčanská Kobylisy
18.11.2023 10:00 - 14:00 Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy
21.11.2023 15:00 - 19:00 V Nových Bohnicích Bohnice
23.11.2023 15:00 - 19:00 Na Přesypu x Vzestupná Troja
25.11.2023 10:00 - 14:00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
25.11.2023 13:00 - 16:00 Sopotská Bohnice 
26.11.2023 15:00 - 19:00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
29.11.2023 15:00 - 19:00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
30.11.2023 15:00 - 19:00 Modřínová x Javorová KobylisyMohlo by vás také zajímatAktualizováno: 15.11.2023
Vytisknout