Pro živnostníky

Informace o zapojení se do obecního systému města

Právnická nebo podnikající fyzická osoba (dále jen „původce odpadu“), která produkuje komunální odpad (odpad zařazený do skupiny 20 dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 8/2021 Sb.) nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů může zajistit řádné nakládání s tímto odpadem a jeho následné využití nebo odstranění zapojením se do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hlavní město Praha. Podmínkou zapojení se do systému je uzavření písemné smlouvy s městem. Smlouva určuje bližší podmínky zapojení původce odpadů do systému, tedy zejména způsob svozu odpadu, četnost svozu, druhy sváženého odpadu a cenu svozu.

Bližší informace na: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/vyuzivani_systemu_mesta_zivnostniky/index.html

Házíte svůj tříděný podnikatelský odpad do kontejneru na ulici - leták 1
Házíte svůj tříděný podnikatelský odpad do kontejneru na ulici - leták 2
Mohlo by vás také zajímat

Aktualizováno: 27.10.2023
Vytisknout