Sběrné dvory

Sběrné dvory a sběrná místa na území hl. města Prahy

Informace, kam odložit různé druhy odpadu na území hlavního města, jsou uvedeny na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.Sběrné dvory na území MČ Praha 8

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.ipodec.cz.


Sběrný dvůr v ulici Ďáblická
Sběrný dvůr v Ďáblické ulici – přímo v areálu skládky Ďáblice – je určen zejména občanům hl. m. Prahy. Jedná se o speciální zařízení, ve kterém budou moci Pražané odevzdávat odpady vybrané Magistrátem hl. m. Prahy, které nepatří do běžných odpadových nádob.

Sběrný dvůr je určen pro odkládání vybraného tříděného odpadu z domácnosti, dále pak pro odpady ze zahrad, a to od fyzických osob s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy. Jedná se tedy především o velkoobjemový odpad z domácností (např. nábytek, koberce či sanitární keramiku), odpad ze zeleně, kovy, papír, sklo, kompozitní obaly (TetraPack) nebo nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, PC nebo pračky či chladničky.

Odpady, jejichž seznam je na webových stránkách hl. m. Prahy a na webu společnosti FCC Česká republika, s.r.o., lze předat v provozní době sběrného dvora, a to zdarma. Výjimku tvoří stavební odpad v objemu překračujícím 1 m³ za měsíc a pneumatiky, jejichž odložení ve sběrném dvoře je zpoplatněno.
Kvalita činnosti a služeb firmy FCC v ČR je ověřena mj. certifikáty ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001:2013.

Otevírací dobu sběrného dvora a jeho provozní podmínky je nutno sledovat na webových stránkách sběrného dvora:
https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/sluzby/sberne-dvory/praha-a-stredni-cechy/sd-dablicka-praha-8.html


Provozní doba může být upravena na základě požadavku hl. m. Prahy dle zkušeností s jejím využitím občany.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 20.02.2023
Vytisknout