Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Pro kontrolu ročního hlášení o odpadech za provozovnu na území správního obvodu hl. m. Prahy – Praha 8 zahrnujícího městkou část Praha 8, městskou část Praha-Březiněves, městskou část Praha-Ďáblice a městskou část Praha – Dolní Chabry, podaného prostřednictvím systému ISPOP, je příslušný Úřad městské části Praha 8.

Na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
pověřena vedením oddělení
Na Košince 1 (Grabova vila)
211/1 (1. patro)
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744
Laláková Markéta
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
209 (1. patro)
marketa.lalakova@praha8.cz
222 805 721
Veselý Tomáš Bc.
referent
Na Košince 1 (Grabova vila)
207 (1. patro)
tomas.vesely@praha8.cz
222 805 789, 601 093 575


Návštěvní hodiny odboru

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

--- neuvedeno ---

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Příloha č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Hlášení v rozsahu jmenované přílohy lze vytvořit v elektronické podobě na formuláři, který je uveden na účtu ohlašovatele v ISPOP nebo tzv. webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů