Evakuace

Dojde-li k události, při níž je ohrožen život a zdraví občanů, bývá nařizována evakuace. Ta se týká nejen osob, ale také věcí a hospodářských zvířat.

Podle rozsahu nebezpečí se evakuace může týkat jak jednoho malého objektu, tak i rozsáhlého území. Stejně tak může být krátkodobá (například při nálezu nevybuchlé munice), ale i dlouhodobá (například při povodni), kdy je nutné zajistit nouzové ubytování.
O evakuaci většího území se většinou dozvíme ze sdělovacích prostředků, rozhlasu a megafonů vozů IZS. V takové chvíli často nezbývá ani čas připravit evakuační zavazadlo. Ideální je nenechat nic náhodě a mít vše připraveno předem, nebo minimálně v době, kdy se zvyšuje riziko (stoupá hladina řek).


EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Přestože do míst nouzového ubytování bývá rozdělována humanitární pomoc, v prvních okamžicích zpravidla nebývá k dispozici. Velkou pomocí nám pak může být evakuační zavazadlo, které jsme vzali s sebou. To by mělo obsahovat:

 • trvanlivé potraviny
 • balený chléb
 • balenou pitnou vodu
 • misku, příbor
 • doklady, pojistné smlouvy a cennosti
 • rádio na baterie
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky
 • svítilnu a náhradní baterie
 • náhradní oděv
 • spací pytel (přikrývku)

Zavazadlo označíme svým jménem a adresou.


CO DĚLAT DÁL

Těsně před opuštěním bytu:

 • uhasíme otevřený oheň v topidlech
 • vypneme elektrické spotřebiče (s výjimkou mrazniček)
 • uzavřeme přívody plynu a vody
 • dětem vložíme do kapsy cedulku s adresou

S sebou můžeme vzít také kočky a psy v uzavřených přepravkách. Ostatní zvířata ponecháme doma, ale dostatečně je zásobíme vodou a krmivem. Nezapomeneme také zkontrolovat, jestli všichni sousedé vědí o nařízené evakuaci.
Po celou dobu dodržujeme pokyny orgánů, které řídí evakuaci a dostavíme se na určené místo.
Přestože je jistě těžké opustit ve vypjaté situaci svůj domov, mějme prosím na paměti, že nerespektováním pokynů ohrožujeme nejen sebe, ale i ty, kteří nám půjdou pomoci.


ZÁKLADNÍ POJMY

 • evakuační středisko (ES) – objekt, do kterého jsou shromažďovány evakuované osoby
 • místo nouzového ubytování (MNU) – školy a další zařízení, v nichž jsou evakuované osoby následně ubytovány

EVAKUACE PŘI POVODNÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 8

Shromaždiště Místo určení
KARLÍN
Křižíkova ul.
(před kostelem sv. Cyrila a Metoděje)  
ZŠ Mazurská, Svídnická 1a, Troja
ZŠ Dolákova, Dolákova 1, Bohnice
ZŠ Žernosecká, Žernosecká 3, Kobylisy
Lyčkovo nám.
(před ZŠ)  
ZŠ U Školské zahrady 4, U Školské zahrady 4, Kobylisy
ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, Libeň
KARLÍN 
Nekvasilova 2
(parkoviště sídliště Invalidovna)
ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 11, Kobylisy
ZŠ Burešova, Burešova 14, Kobylisy
LIBEŇ 
Autobusové nádraží Palmovka
(horní část)
ZŠ Ústavní, Hlivická 1, Bohnice
Horovo nám.
(před opravnou praček)
ZŠ Libčická, Libčická 8, Čimice
TROJA 
V Zámcích
(před psím útulkem)
 ZŠ Ústavní, Hlivická1, Bohnice