Žádost o poskytnutí informace

(16.12.2013, řešil odbor dopravy)


Žádost o poskytnutí informace,  na kterých místech a v kterých dnech je v městské části Praha 8 letos plánován pouliční vánoční prodej kaprů (tj. bylo zde za tímto účelem vydáno povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace).


Odpověď:

Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle  § 40, odst. 5, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, vydal v letošním roce povolení na zvláštní užívání komunikace za účelem vánočního prodeje kaprů v městské části Praha 8 na těchto místech a v uvedených termínech:

Místo:
Termín:
Burešova – prostranství před KD Ládví, k. ú. Kobylisy 
19.12.–23.12.2013
Burešova – prostranství proti KD Ládví, k. ú. Kobylisy 
21.12.–23.12.2013
Vršní x Pod Sídlištěm, k. ú. Kobylisy    19.12.–23.12.2013
Přemyšlenská x Horňátecká, k. ú. Kobylisy 
20.12.–23.12.2013
Šimůnkova x Žernosecká – u SM Billa, k. ú. Kobylisy     
19.12.–23.12.2013
Trousilova x Přemyšlenská – OC Sokolníky, k. ú. Kobylisy 
19.12.–23.12.2013
Na Hrázi 121/1, k. ú. Libeň 
20.12.–23.12.2013 
Zenklova – prostranství před KB Palmovka, k. ú. Libeň    20.12.–23.12.2013
Zhořelecká 514/2 x Feřtekova, k. ú. Bohnice    20.12.–23.12.2013
Lodžská x Hlivická, k. ú. Bohnice    20.12.–23.12.2013
Čimická x Podhajská pole, k. ú. Bohnice    19.12.–20.12.2013
K Ládví 344/4, k. ú. Čimice 
20.12.–23.12.2013
Lodžská x Hnězdenská, k. ú. Troja 
19.12.–23.12.2013
Mazurská x Pomořanská, k. ú. Troja    21.12.–23.12.2013
Thámova x Křižíkova, k. ú. Karlín   
19.12.–22.12.2013
Sokolovská - u výstupu z metra Florenc směr DC, k. ú. Karlín 
21.12.–23.12.2013

(16.12.2013, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 22.12.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout