Poskytnuté informace 2019

 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.01.2019
  Žádost o pravidelné poskytování kompletních podkladových materiálů členu Zastupitelstva městské části Praha 8 k jednání Rady městské části Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.01.2019
  Žádost o zaslání důvodové zprávy a případných dalších podkladových materiálů k usnesení Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 0667/2018 ze dne 19. prosince 2018.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.01.2019
  Žádost o poskytnutí informace, jaké přírodní parky, parky a lesoparky se za posledních deset let zřídily nebo rozšířily v naší městské části v souvislosti se zvýšeným výskytem astmat, alergiemi a respiračními chorobami.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.01.2019
  1) Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 2) Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 3) Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci. 4) Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31.12.2018.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.01.2019
  Žádost o poskytnutí informace – sdělení firmy zodpovědné z úklid veřejných prostor na Praze 8 – konkrétně v Bohnicích v roce 2019, v jakém intervalu bude tento úklid prováděn.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  03.01.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků v k. ú. Bohnice a k. ú. Čimice, obec Praha, které byly převedeny na stát za účelem výstav by sídliště kupními smlouvami z roku 1969, 1973 a 1976 – kdy byl vydán souhlas s trvalým odnětím parcel ze zemědělské půdy, kdy bylo na předmětné pozemky vydáno tzv. územní rozhodnutí o umístění stavby sídliště, kdy byly pozemky zahrnuty do stavebního obvodu.