1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  26.09.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stížnosti na nedovolené užívání objektu č. p. 781, Praha 8 – Libeň, Zenklova 201 na parc. č. 1110 a 1111, kdy bez příslušného povolení začal stavebník obývat podkroví uvedeného objektu, a dále stížnosti na nedovolené užívání již celého objektu č. p. 781, Praha 8 – Libeň, Zenklova 201 na parc. č. 1110 a 1111, a to pronájmem, konkrétně žádost o informaci.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  26.09.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se zachování vlastnictví a stavební uzávěru pozemku parc. č. 919, k. ú. Libeň v ulici V Holešovičkách.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  20.09.2023
  Žádost o zaslání veškerých závazných stanovisek, které odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 vydal v období 2019–2023, a to v souvislosti s bytovou jednotkou č. 140/41 v k. ú. Karlín, na adrese Prvního pluku 140/4.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  20.09.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu umístěné na pozemku parc. č. 3709/8, k. ú. Libeň, obec Praha, na přibližné GPS lokaci N 50°6.70710´, E 14°27.73670´.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  20.09.2023
  Městskou částí Praha 8 pod č. j. MCP8 233844/2023 byl dne 22.06.2023 zveřejněn Záměr pronajmout nemovitý majetek, a to části pozemků parc. č. 840/195, v k. ú. Bohnice, parc. č. 586/2, v k. ú. Bohnice, parc. č. 882/4, v k. ú. Karlín a parc. č. 1319/7, v k. ú. Troja, a to předem známému zájemci společnosti JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r. o. (dále jen „Záměr“).
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  12.09.2023
  Žádost o poskytnutí informace, která advokátní kancelář sepisovala Kupní smlouvu uzavřenou mezí Hlavním městem Praha, kdy Městská část Praha 8 měla danou nemovitost ve svěřené správě a Společností Konsorcium Rohan, s.r.o., IČO: 27893669
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  12.09.2023
  Ve vztahu k přestupku na úseku zdravotnictví dle § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, prosím o sdělení informace.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  12.09.2023
  Žádost o sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  12.09.2023
  Žádost o poskytnutí spisového a skartačního řádu Městské části Praha 8, dle kterého se správa spisů, spisových materiálů, spisových dokumentací a obdobných dokumentů v Městské části Praha 8 řídí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  12.09.2023
  Žádost o poskytnutí informace o stavu řízení ve věci dodatečného povolení stavby (tanečního klubu) na adrese Lodžská 598/3, sp. zn. MCP8 063055/2023/OV.Ryv., a dále o řízení o odstranění stavby vedeného pod sp. zn. MCP8 005941/2023.