1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  17.09.2021
  Žádost o zaslání o zaslání kopie správního spisu dopravního značení zákazu průjezdu v ulici Na Truhlářce.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  17.09.2021
  Žádost o poskytnutí informace k Soukromé střední škole a základní škole (1. KŠPA), Praha s. r. o., se sídlem Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy: 1. Jaké jsou aktuální záměry s budovou školy? 2. Z jakého důvodu a kým (jakou osobou či orgánem) bylo rozhodnuto o ukončení smlouvy s klientem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.09.2021
  Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k rekonstrukci Zenklovy ulice v Praze 8, která denně vytváří dopravní kolapsy, kdo jmenovitě o ni v té podobě, jak je realizována, rozhodl (rozhodli) a je tímto za tuto rekonstrukci zodpovědný (zodpovědní), jejich příslušnost k politickým stranám či hnutím, příp. která strana či hnutí je za toto zodpovědná ve smyslu kompetencí na Úřadě městské části Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.09.2021
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) vydaných Úřadem městské části Praha 8 za období od 01.01.2021 do 31.08.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.09.2021
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Kolik zaměstnanců má v současné době Úřad městské část Praha 8? 2) Jaké je současné rozmístění zaměstnanců v budovách MČ Praha 8? 3) Kolik tabulkových pracovních míst má v současné době Úřad MČ Praha 8? Kolik jich je neobsazených? 4) Kolik osob zaměstnává Úřad městské části na DPČ, DPP a na externí smlouvy v jednotlivých odborech? 5) Kolik poradenských smluv využívají členové Rady MČ Praha 8? Kolik ročně utrácí vedení MČ Prahy 8 za poradenské smlouvy? 6) Kolik zaměstnanců mají organizace a společnosti ve vlastnictví městské části Praha 8, a to dle seznamu na webu https://www.praha8.cz/Organizace‐zrizene‐MC.html? 7) Kdo má kancelář v Zrcadlové síni Grabovy vily. Proč tam nebyli vpuštěni návštěvníci v době konání akce Open House. 8) Žádám také o zaslání finanční závěrky a to včetně důvodových zpráv z let 2014 až 2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.09.2021
  Žádost o poskytnutí kompletních podkladových materiálů ke 100. jednání Rady městské části Praha 8 ze dne 18.08.2021.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  14.09.2021
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Jaký byl rozpočet MČ Praha 8 v letech 2010–2014, 2014–2018, 2018 – nyní. 2. Jaký byl rozpočet MČ Praha 8 pro sport, právní služby a životní prostředí v uvedené roky. 3. Jaký je/byl počet bytových jednotek vlastněných MČ Praha 8 k uvedeným rokům. Bytových jednotek se myslí jednotek, které jsou určeny pro bytové a nebytové účely, i jako komerční prostory.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  09.09.2021
  Žádost o poskytnutí informace o počtech vedoucích pracovníků, kteří jsou na úřadě jmenováni a pověřeni, u těch, kteří jsou pověřeni o informaci, od kdy jsou pověřeni a jaký je důvod, že na dané místo dosud nebyl vybrán a jmenován vedoucí pracovník.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  07.09.2021
  Žádost o poskytnutí informace týkající se vydaného rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Soubor RD – Dolní Chabry – západ II, včetně komunikací inženýrských sítí, dělení pozemků a využití území“ ze dne 11.09.2001pod č. j. MHMP/131158/00/OUR/R/S/Me, které nabylo právní moci dne 13.10.2001 – soupis všech rozhodnutí, změn a doplnění, která měnila výše uvedené rozhodnutí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  25.08.2021
  Žádost o předložení kopie dokumentu, na základě kterého je povolené nedodržování nočního klidu po 22. hodině v objektu Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, – vstup pro pěší, resp. Vítkova 9 – vjezd vozidel, 186 00 Praha 8 – Karlín.