1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  19.04.2024
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavebního bytového projektu: Bytový dům (domy) Kotlaska, investora: Central Group 63. investiční, s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 – Nusle.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  19.04.2024
  Žádost o poskytnutí informace, zda a jak je vyřešeno dopravní připojení vztahující se k pozemku č. 827/20 a sjezdu na pozemku 827/346, k.ú. Bohnice, který vede na hlavní silnici ul. Lodžská.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  19.04.2024
  Žádost o poskytnutí informace, zda a jak je vyřešeno dopravní připojení vztahující se k pozemku č. 827/20 a sjezdu na pozemku 827/346, k.ú. Bohnice, který vede na hlavní silnici ul. Lodžská.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  19.04.2024
  Žádost o sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 578/78 k.ú. Ďáblice na přibližné GPS lokaci 50.1432500N, 14.4833908E.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  19.04.2024
  Žádost o sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 194/1 k.ú. Ďáblice na přibližné GPS lokaci 50.1552472N, 14.4858608E.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  11.04.2024
  Žádost o poskytnutí informací. Jmenný seznam nájemníků, kteří užívají byty propůjčené městskou částí Nadaci Bona. Vyčíslení poměru, kolik z těchto nájemníků je psychiatrickými pacienty, a tedy klienty nadace, a kolik z nich jsou zdraví obyvatelé.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  11.04.2024
  Žádost o poskytnutí informace, zda se šetření podnětů týkajících se nesouladu provozování objektu tzv. Kasáren Karlín s územním plánem a nepovolených staveb v objektu stavebním úřadem pro Prahu 8 snažil ovlivnit úředník MHMP či jakákoliv jiná osoba. Pokud ano, žádám informace o tom, jaká osoba to byla.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  09.04.2024
  Žádost o poskytnutí kopie protokolu o ústním jednání a místním šetření v řízení vedeném pod sp. zn. MCP8 522409/2023/OV.Ves, č.j. MCP8 548502/2023 („Rekonstrukce, nástavba a přístavba OD Odra“ Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13) ze dne 11.01.2024, jako produktu veřejné správy a úřední listiny.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  09.04.2024
  Žádost o zaslání závazného stanoviska odboru životního prostředí Praha 8, které se vztahují k budovám na adrese Dopraváků 723, Praha 8, Dolní Chabry, pozemek č. 1374/5. Popř. Jiné podklady k tomuto pozemku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  09.04.2024
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemku parcelní číslo 1101/14, o výměře 3536 m2, druh pozemku ovocný sad zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 3546, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro katastrální území Troja.