1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  10.07.2024
  Žádost o poskytnutí informace: Byly podány na pozemky mezi ulicemi Maškova a Pohnertova zejména na parc. č. 1033/1, 2481/25 a 2481/30 v k. ú. Kobylisy žádosti o územní rozhodnutí nebo o stavební povolení, popř. jak byly tyto žádosti vyřízeny.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  10.07.2024
  Žádost o poskytnutí informace: Ve vztahu k neoprávněnému užívání staveb tzv. Kasáren Karlín kulturním centrem tímto žádám tyto informace.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  10.07.2024
  Žádost o poskytnutí informace, zda má reklamní vitrína umístěné na pozemku parc. č. 1778/4, k. ú. Kobylisy, přibližná GPS souřadnice: 50.1236792N, 14.4520514E, po pravé straně komunikace Kobyliské náměstí, ve směru jízdy do centra, Praha 8, potřebný souhlas silničního správního úřadu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  02.07.2024
  Žádost o poskytnutí znaleckého posudku včetně faktury týkající se pokácení silně narušeného stromu na dětském hřišti v parku Thomayerovy sady.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  02.07.2024
  Žádost o poskytnutí informace, jaké instituce státní správy a veřejné správy umožňují občanům prostřednictvím aktualizovaného hardwarového a softwarového vybavení přístup k digitalizované státní správě a samosprávě.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  01.07.2024
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků parc. č. 402/13, parc. č. 402/3, parc. č. 402/14 vše v k.ú. Karlín a staveb, které se na nich nacházejí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  24.06.2024
  Žádost o poskytnutí informace týkající se žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  24.06.2024
  Žádost o poskytnutí informace o udělených dotacích subjektu Pražské centrum z.s., za období od ledna 2017 do června 2024, a to včetně data udělení dotace její výše a účelu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  24.06.2024
  Žádost o poskytnutí seznamu všech nabízených volných pracovních míst v rámci povinné osoby od 01.11.2013 do 16.12.2021, u kterých bylo podmínkou, aby měl uchazeč ukončené vysokoškolské vzdělání (Ing.) ekonomického směru.
 • Žádost o poskytnutí informace 2024

  20.06.2024
  Žádost o poskytnutí informace o tom, kdo (jaký konkrétní zhotovitel/subdodavatel, případně též, pokud je Vám známo, jací konkrétní pracovníci) prováděl stavbu v okolí tramvajové stanice „Bulovka“ dne 10.11.2023.