Žádost o poskytnutí informace 2016

  1. který subjekt provedl vyznačení modrých zón, osazení značek a parkovacích automatů na území městské části Praha 8, jaké byly na tuto investiční akci náklady a žádám Vás o poskytnutí kopie smlouvy, na jejímž základě bylo toto dílo provedeno
  2. žádám Vás o sdělení nákladů na provoz monitorovacího vozidla firmy Eltodo, které kontroluje auta zaparkovaná v modré zóně na Praze 8. Dále Vás žádám o zaslání kopie smlouvy, spolu se všemi dodatky a přílohami, na jejímž základě firma Eltodo tuto službu městské části Praha 8 poskytuje
  3. žádám Vás o sdělení informace, zda-li je smluvní odměna firmy Eltodo vázána výkonově na počet prověřených vozidel, případně na počet zjištěných vozidel, která parkují v modré zóně neoprávněně
  4. žádám Vás o sdělení informace, jak jsou zpracovány a zabezpečeny informace, které monitorovací vozidlo Eltodo zjistí. Komu jsou tyto informace předávány, jak jsou skladovány, po jak dlouhou dobu, kdo k nim má přístup?
  5. žádám Vás o sdělení informace, jestli monitorovací vozidlo předává informace o naskenovaných registračních značkách vozidel online bezdrátovou cestou k dalšímu zpracování, případně jestli tyto údaje uchovává pro offline zpracování. Pokud jsou informace odesílány online tak, kam tyto informace odesílá a jak jsou pak zpracovány. Pokud jsou informace shromažďovány a předány naráz, tak jak tento proces probíhá, na jaké paměťové médium jsou informace uloženy, jak je toto úložiště zabezpečeno proti neoprávněnému přečtení těchto informací a jak je toto úložiště zabezpečeno proti manipulaci s těmito daty.
  6. žádám vás o informaci, jaké všechny údaje jsou k naskenované registrační značce vozidla evidovány (místo? čas? osoby ve vozidle?)
  7. z jakého důvodu musejí rezidenti na Praze 8 platit za parkování v modrých zónách poplatek, když zóny slouží k regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy? Kdo a na základě jaké studie, či podkladů, rozhodl o tom, že za stání v modré zóně budou platit především rezidenti (pokud je účelem zavedení zón placeného stání odradit nerezidenty od parkování, tudíž i placení za toto parkování)?
  8. jakým způsobem byla stanovena výše poplatku za stání v modré zóně pro rezidenty? jakým způsobem byla stanovena výše poplatku za stání v modré zóně pro druhý a další vůz rezidenta?
  9. jakým způsobem je naplánováno a kdy a kým a jak bude provedeno vyhodnocení přínosu zavedení modrých zón pro obyvatele městské části Praha 8?
  10. žádám vás o položkový rozpočet měsíčních nákladů na provoz zón placeného stání na území městské části Praha 8

Odpověď:


K bodu 1) žádosti

Který subjekt provedl vyznačení modrých zón, osazení značek a parkovacích automatů na území městské části Praha 8, jaké byly na tuto investiční akci náklady a žádám Vás o poskytnutí kopie smlouvy, na jejímž základě bylo toto dílo provedeno
Realizaci dopravního značení a zařízení provedla společnost ELTODO, a. s. (IČ: 45274517).

K bodu 7) žádosti
Z jakého důvodu musejí rezidenti na Praze 8 platit za parkování v modrých zónách poplatek, když zóny slouží k regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy? Kdo a na základě jaké studie, či podkladů, rozhodl o tom, že za stání v modré zóně budou platit především rezidenti (pokud je účelem zavedení zón placeného stání odradit nerezidenty od parkování, tudíž i placení za toto parkování)?
Sjednaná cena za parkovací oprávnění je dána Usnesením Rady hlavního města Prahy, konkrétně se jedná o přílohu k Usnesení Rady HMP č. 244 ze dne 09.02.2016, kterou naleznete na Portále hlavního města Prahy – www.praha.eu – v sekci Rada HMP – Archiv usnesení Rady HMP.

K bodu 8) žádosti
Jakým způsobem byla stanovena výše poplatku za stání v modré zóně pro rezidenty? Jakým způsobem byla stanovena výše poplatku za stání v modré zóně pro druhý a další vůz rezidenta?
Výše poplatku za stání v modré zóně byla stanovena  na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy.

K bodu 9) žádosti
Jakým způsobem je naplánováno a kdy a kým a jak bude provedeno vyhodnocení přínosu zavedení modrých zón pro obyvatele městské části Praha 8?

Vyhodnocování zón placeného stání (dále jen „ZPS“) bude prováděno jak samotnou městskou částí Praha 8, tak projektantem ZPS.

K dotazům uvedeným v žádosti pod body 2), 3), 4), 5), 6) a 10) není povinný subjekt povinen se vyjadřovat, jelikož tuto informaci nemá k dispozici. Na základě této skutečnosti vydal povinný subjekt Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.


(25.10.2016, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 09.11.2016
Vytisknout