Žádost o poskytnutí informace 2016

Kolik bytů zvláštního určení (tzv. bezbariérových bytů) má k dispozici vaše městská část? Především mě zajímá, kolik z těchto bytů je lokalizováno v domech určených pouze (či převážně) pro obyvatele s postižením a kolik z bezbariérových bytů je naopak umístěno v rámci běžných domů (kde tedy výrazně převažují obyvatelé bez handicapu)?
O jaký počet bytových jednotek a lidí jde, zároveň v jakém poměru u kterého typu bydlení.


Odpověď:

Odbor správy majetku povinného subjektu k jednotlivým dotazům sděluje následující.

Kolik bytů zvláštního určení (tzv. bezbariérových bytů) má k dispozici vaše městská část?
Městská část Praha 8 má ze svého bytového fondu vyčleněno celkem 309 bytů zvláštního určení, a to ve třech katastrálních územích – Karlín, Libeň a Kobylisy.
Jde o malometrážní bytové jednotky standardní kvality sloužící výhradně k bydlení seniorů a občanů s těžkým zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby. Nejedná se však o byty bezbariérové. V případech, kdy si osoba se zdravotním postižením (osoba na vozíčku) požádá o tento typ bydlení, je městská část připravena vybraný byt upravit dle její potřeby.

Kolik z těchto bytů je lokalizováno v domech určených pouze (převážně) pro obyvatele s postižením a kolik z bezbariérových bytů je naopak umístěno v rámci běžných domů (kde tedy výrazně převažují obyvatelé bez handicapu)?
Část z celkového počtu bytů má městská část Praha 8 situováno do samostatného objektu, kde se byty jiného typu nevyskytují, a to v oblasti Libně (84 bytů). V oblasti Kobylis a Karlína má městská část Praha 8 tyto byty umístěné v rámci běžných domů (175 bytů a 50 bytů).

(21.01.2016, řešil odbor správy majetku)
Zveřejněno: 27.01.2016
Vytisknout