Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informací:
  1. počet parkovacích stání vyhrazených pouze pro rezidenty (tzv. modrá zóna) v okruhu mého bydliště, tedy konkrétně ve čtverci všech ulic ohraničených ulicí 1. pluku, část od viaduktu směrem z centra, dále ulicí Pobřežní, U nádražní lávky. Karlínské náměstí a Křižíkova.
  2. počet parkovacích stání vyhrazených pro placené stání (tzv. oranžová zóna) ve stejném prostoru ohraničeném dle bodu 1
  3. počet parkovacích stání vyhrazených pro smíšené stání ve stejném prostoru ohraničeném dle bodu 1
  4. počet parkovacích stání vyhrazených pouze pro rezidenty (tzv. modrá zóna) v části 8.1 - Karlín, v části 8.2 a v části 8.3
  5. počet parkovacích stání vyhrazených pro placené stání (tzv. oranžová zóna) v části 8.1 - Karlín, v části 8.2 a v části 8.3
  6. počet parkovacích stání vyhrazených pro smíšené stání v části 8.1 - Karlín, v části 8.2 a v části 8.3
  7. počet vydaných povolenek na rezidentní parkování v části 8.1 - Karlín, v části 8.2 a v části 8.3 a kolik je k dispozici parkovacích stání, využitelných pro tyto rezidenty v těchto částech pro každou část zvlášť.
  8. počet vydaných povolenek na rezidentní parkování ve všech třech částech Prahy 8 a kolik je k dispozici parkovacích stání, využitelných pro tyto rezidenty
  9. jaký byl (skutečný) cíl zavedení zón placeného parkování v Karlíně a jak bylo přihlédnuto k oprávněným potřebám rezidentů, jak byla stanovena kritéria pro rozhodování o počtech a rozmístění jednotlivých kategorií placeného stání a jak bylo přihlédnuto ke konkrétní místní situaci a ke stavu před zavedením placeného stání
V souvislosti s tímto podáním požaduji v zákonem stanovené lhůtě písemné sdělení konkrétních počtů parkovacích stání dle bodů 1-8 a vyjádření se kompetentních zástupců územní samosprávy k bodu 9 a k dalším skutečnostem, v tomto podání popsaných.

Odpověď:

Žadateli byla informace poskytnuta.

(09.01.2017, 17.01.2017, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 20.01.2017
Vytisknout