Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s vydáním povolení parkovacího místa před RD č. p. 32, k. ú. Čimice, Čimická 134, včetně podané žádosti vlastníka objektu a vyjádření dotčených orgánů.

Odpověď:
Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „odbor dopravy“) nevydal žádné povolení k osazení dopravního značení IP 12e 2x, které bylo kontrolou v místě před rodinným domem č. p. 32, k. ú. Čimice, Praha 8, zjištěno. Odbor dopravy prověří u správce komunikace, což je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, a dalších subjektů osazení tohoto dopravního značení.(30.10.2018, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 07.11.2018
Vytisknout