Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203, k. ú. Libeň, ul. Primátorská 38, Praha 8 – kdy byla podána žádost o územním/stavebním nebo společném řízení od 4. 9. 2018 ke dni vyřizování této žádosti?

Odpověď:
Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 v období od 04.09.2018 ke dni vyřizování této žádosti neeviduje podanou žádost o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo žádost o vydání společného povolení, týkající se objektu č. p. 296, umístěného na pozemku parc. č. 203 v k. ú. Libeň.(04.12.2018, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 11.12.2018
Vytisknout