Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace, kdo, kdy a proč rozhodl o odstranění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Vítkova, Praha 8 – Karlín, jaký bude další postup.

Odpověď:

MČ Praha 8, katastrální území Karlín (dále jen „Karlín“), jako jedna z nejhezčích čtvrtí metropole, se zapojila do projektu „Nádoby na tříděný odpad pro obyvatele Karlína až do domu“, jehož cílem je snižování zátěže veřejného prostoru snížením počtu venkovních stanovišť na tříděný odpad a jejich nahrazování sběrnými nádobami umístěnými přímo v domech, jako je tomu na území Pražské památkové rezervace, tj. především v městské části Praha 1, městské části Praha 2, městské části Praha 3 a dalších městských částech.

Odbor ochrany prostředí, oddělení odpadů, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), vybral Karlín do projektu díky jeho jedinečnosti, kráse a charakteru.

Zřízením domovních separačních stání se lepší nejen vzhled a čistota pražských, resp. karlínských ulic, ale také se zvyšuje komfort třídění pro obyvatele, kteří mohou třídit odpad přímo v jednotlivých domech, tedy v bezprostřední blízkosti svého bydliště.
Tato služba je poskytována vlastníkům nemovitostí zdarma.

Zrušením některých separačních stanovišť, jejichž seznam uvádíme níže, se zároveň navyšuje počet parkovacích míst.

O možnosti zajistit si separační nádoby na papír, plast a sklo přímo do jednotlivých domů byli obyvatelé Karlína informováni.

Obyvatelé těchto objektů budou mít hned vedle sebe nádoby na směsný komunální odpad, na plast, papír a sklo, což může zvýšit zájem obyvatel o třídění odpadů a tím i snížit objem nebo frekvenci svozu nádob na směsný komunální odpad.

V konečném důsledku tak může vlastník nemovitosti korigovat náklady za odvoz směsného komunálního odpadu snížením objemu svých sběrných nádob.

Vytipovaná venkovní stanoviště tříděného odpadu byla zrušena po pečlivém výběru zaměstnanců odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8, zaměstnanců oddělení odpadu odboru ochrany prostředí MHMP a zástupců svozové společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., s ohledem na dostupnost a umístění nově zřízených domovních separačních stání.

Seznam zrušení separačních stanovišť:
Kontejnerové stání na venkovní separovaný odpad bylo postupně ZRUŠENO na 12 místech, a to konkrétně na těchto:
 • K 1. dubnu 2018:
  Karlínské nám. 156/2, Šaldova 337/15, Pernerova 413/4, Pobřežní 291/60.
 • K 1. květnu 2018:
  Pernerova 635/57, Kollárova 179/20, Sokolovská 449/128, Březinova 491/15, Prvního pluku 140/4).
 • K 1. červnu 2018:
  Vítkova 5/32, Lyčkovo náměstí 447/1, Březinova 444/26.
Kontejnerové stání na venkovní separovaný odpad bylo ZACHOVÁNO na 22 místech, a to konkrétně na těchto:
 • Karlínské náměstí 22/14, Kollárova 276/8, Křižíkova 177/29, Křižíkova 530/78, Křižíkova 238/53, Kubova 526/4, K Olympiku 563/2, K Olympiku 566/8, Molákova 577/34, Molákova 593/18, Molákova 601/2, Nekvasilova 570/23, Nekvasilova 585/15, Pobřežní 95/74, Pobřežní 358/30, Rohanské nábřeží 657/7, Sokolovská 325/140, Thámova 221/5, U Sluncové 610/13, Vítkova 241/10, Vítkova 318/1, Za Poříčskou branou 284/7.
V letošním roce budou v Karlíně instalována tři nová stanoviště podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad, a to na místech:
 • SO 01 Sokolovská, Karlínské náměstí
 • SO 02 Křižíkova, Urxova
 • SO 03 Molákova
V současné době má již 120 vlastníků objektů v Karlíně umístěny ve svém domě sběrné nádoby na papír, plast a sklo.

Žádostí o umístění domovních separačních nádob stále přibývá, což se jeví jako pozitivní informace.

Obyvatelé Karlína mohou nadále žádat o zřízení domovního separačního stání pomocí formuláře, který je dostupný na webových stránkách městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) – www.praha8.cz/Informace-o-ruseni-separacnich-kontejnerovych-stani-v-Karline.html

Počet venkovních separačních stanovišť se bude v současné době stabilizovat a jejich vývoz optimalizovat, další rušení stanovišť MČ Praha 8 v nejbližší době neplánuje.

K předmětné záležitosti dále dodáváme, že od 1. července 2018 bude navýšen svoz níže uvedených separací:
 • 031. Křižíkova 78 – navýšena četnost svozu papíru a plastu z počtu 13 svozů na 14;
 • 036. Křižíkova 53 – navýšena četnost svozu plastu z počtu 12 svozů na 14;
 • 078. Křižíkova 29 – navýšena četnost svozu plastu z počtu 13svozů na 14;
 • 079. Vítkova 10 – navýšena četnost svozu plastu z počtu 12 svozů na 14;
 • 083. Thámova – snížena četnost svozu plastů z počtu 15 svozů na 14, avšak bude přidán další kontejner o objemu 1100 l;
 • 175. Kollárova – navýšena četnost svozu plastu z počtu 12 svozů na 14.
Tímto opatřením chce MHMP sjednotit svoz na nejkomplikovanějších místech, která byla vytipována na kontrolním dni.

Co se týče četnosti úklidu kolem venkovních separací v Karlíně, úklid je prováděn 7x týdně. MHMP zatím četnost úklidu zvyšovat nebude.(14.06.2018, řešil odbor životního prostředí)
Zveřejněno: 20.06.2018
Vytisknout