Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12. 7. 2019) uzavřených mezi městskou částí Praha 8 a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha 8, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost/formát, včetně případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.

Zároveň prosím o informaci, jaký byl skutečný příjem městské části Praha 8 z jednotlivých výše uvedených smluv jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.

Odpověď:

Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě kopie požadovaných smluv, včetně jejich dodatků, uzavřených mezi městskou částí Praha 8 jako pronajímatelem a jednotlivými právnickými osobami jako nájemci.

Jedná se o tyto předmětné smlouvy:
  • Smlouva o nájmu plochy pro umístění navigačních billboardů č. SM/2006/0455 uzavřená se společností HUFI studio s. r. o. dne 19.06.2006.
  • Smlouva o nájmu částí pozemkových parcel k umístění plakátovacích ploch č. Sml 00177/2008 uzavřená se společností RENGL s.r.o. dne 09.06.2008.
  • Smlouva o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu č. SM/2007/0681 uzavřená se společností Media Channel, a. s.,dne 08.11.2007, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě č. Sml 1008/2009 ze dne 13.10.2009.
  • Smlouva o nájmu částí pozemku pro velkoplošnou venkovní reklamu č. Sml 00617/2008 uzavřená se společností Media Channel, a. s. dne 25.08.2008, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě č. Sml 00873/2009 ze dne 13.10.2009.
  • Smlouva o nájmu části pozemku pro velkoplošnou venkovní reklamu č. 2015/0613/MO.DOBCH uzavřená se společností Media Channel, a. s. dne 01.02.2016 včetně dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 08.02.2016.
  • Smlouva o nájmu části pozemku pro velkoplošnou venkovní reklamu č. 2015/0615/MO.DOBCH uzavřená se společností Media Channel, a. s. dne 01.02.2016 včetně dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 01.02.2016.
  • Smlouva o nájmu části pozemku pro velkoplošnou venkovní reklamu č. 2015/0616/MO.DOBCH uzavřená se společností Media Channel, a. s. dne 01.02.2016 včetně dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 08.02.2016.
Celkové příjmy městské části Praha 8 za pronájem pozemků či ploch pro umístění reklamních zařízení vyplývajících z jednotlivých smluv za roky 2016, 2017 a 2018 uvádíme níže v tabulce:

Příjmy za reklamu
 rok
 2016 206.435 Kč
 2017 313.011 Kč
 2018 321.435 Kč(22.07.2019, řešil odbor správy majetku a ekonomický odbor)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 24.07.2019
Vytisknout