Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se pravidelné údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť:
  1. Vzhledem ke zrušení výběru nejvýhodnější nabídky od společnosti CEBU s.r.o. v rámci zakázky „Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast J“ a obdobně „na území MČ Praha 8 – oblast I“ v roce 2019, bylo na zajištění pravidelné údržby těchto oblastí v roce 2019 (J a I) vypsáno řádné nové výběrové řízení? Pokud ano, z jakého důvodu není toto výběrové řízení zveřejněno na profilu zadavatele?
  2. Která společnost zajišťovala namísto společnosti CEBU s.r.o. pravidelnou údržbu těchto oblastí v roce 2019/2020? Kým a jakým způsobem byla pro tuto činnost vybrána?
  3. Pokud byla této společnosti vypovězena spolupráce i po výběrovém řízení na údržbu svěřených ploch v oblastech I a J pro období 2020/2021, jak bude řešen výběr nového dodavatele?
  4. Na základě jaké smlouvy nyní provádí úklid v oblasti J společnost Pavel Gardavský, IČ 12619418?
  5. Jaké mají MČ Praha 8 a její organizace aktuálně všechny platné smlouvy se společností Pavel Gardavský, IČ: 12619418, a MENHIR Praha, s.r.o., IČ 27615219? Na co se vztahují a do kdy jsou v platnosti?
  6. Vzhledem k tomu, že společnost Pavel Gardavský, IČ: 12619418, obdržela od České inspekce životního prostředí pokutu 29. 10. 2019 za porušení zákona č. 114/1992 Sb. při kácení na pozemku č. 527/142 v k. ú. Střížkov, jaké z tohoto porušení zákona vyvodila MČ Praha 8 závěry (odkazuji se zde na rozhodnutí z 22. 9. 2019, kdy mi MČ Praha 8 tuto informaci odepřela s odvoláním na budoucí rozhodnutí subjektu)?

Odpověď:

Žadateli bylo k jednotlivým bodům žádosti sděleno následující:

K bodu č. 1) žádosti:
V roce 2019 bylo vypsáno řádné výběrové řízení na zakázku „Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I“ a „Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J“. V uvedeném roce nedošlo ze strany vítězného uchazeče k podpisu smlouvy a veřejná zakázka byla zrušena. Z uvedeného důvodu není veřejná zakázka zveřejněna na profilu zadavatele.

Společnost CEBU service s. r. o. byla vybrána na základě řádného výběrového řízení v roce 2020 a veřejné zakázky „Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I“ a „Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J“ jsou řádně zveřejněny na profilu zadavatele.

K bodu č. 2) žádosti:
Zajištění údržby ve výše uvedených lokalitách bylo zajišťováno v nezbytně nutném rozsahu prostřednictvím oddělení okamžitého úklidu odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „povinný subjekt“).

K bodu č. 3) žádosti:
Smlouvy se společností CEBU service s. r. o. byly vypovězeny v souladu se smlouvou o poskytování služeb. Výběr nového poskytovatele služeb bude řešen v rámci vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky.

K bodu č. 4) žádosti:
S podnikající fyzickou osobou Pavel Gardavský (Údržba zeleně), IČ: 12619418, neuzavřel povinný subjekt žádnou smlouvu na úklid ploch v oblasti „J“.

K bodu č. 5) žádosti:
Povinný subjekt uzavřel s podnikající fyzickou osobou Pavel Gardavský, IČ: 12619418, smlouvu o poskytování služeb na „Pravidelnou údržbu svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast G“. Smlouva je zveřejněna v registru smluv.
Povinný subjekt uzavřel se společností MENHIR Praha s. r. o., IČ 27615219, smlouvu o poskytování služeb, a to na „Pravidelnou údržbu svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F“. Smlouva je zveřejněna v registru smluv.

K bodu č. 6) žádosti:
Městská část Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) nebyla účastníkem předmětného řízení, tudíž jednáním podnikající fyzické osoby Pavel Gardavský, IČ: 12619418, nebyla MČ Praha 8 způsobena škoda.


(25.11.2020, řešil odbor životního prostředí)Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 01.12.2020
Vytisknout